Search form

مَتَّى 16

العَلاَمَاتْ مْتَاعْ الأَوْقَاتْ

(مَرْقُسْ ‏8‏:‏11‏-13؛ لُوقَا ‏12‏:‏54‏-56)

1وْجَاوْ الفَرِّيسِيِّينْ وِالصَّدُّوقِيِّينْ بَاشْ يْجَرّْبُوا يَسُوعْ، وْطَلْبُوا مِنُّو بَاشْ يْوَرِّيهُمْ مُعْجْزَة مِالسْمَاءْ. 2وْجَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «وَقْتِلِّي تْجِي العْشِيَّة تْقُولُوا: "الطَّقْسْ بَاهِي، عْلَى خَاطِرْ السْمَاءْ حَمْرَا." 3وْفِي الصْبَاحْ تْقُولُوا: "ثَمَّة مْطَرْ اليُومْ، عْلَى خَاطِرْ السْمَاءْ حَمْرَا غَامْقَة." تَعْرْفُوا كِيفَاشْ تْفَسّْرُوا حَالِةْ السْمَاءْ، آمَا العَلاَمَاتْ مْتَاعْ الزْمَانْ مَا تَعْرْفُوشْ تْفَسّْرُوهُمْ. 4جِيلْ شِرِّيرْ وْزَانِي يْلَوِّجْ عْلَى مُعْجْزَة، آمَا حَتَّى مُعْجْزَة مَا هِي بَاشْ تِتْعْطَالُو كَانْ المُعْجْزَة مْتَاعْ يُونُسْ.» وَلَّى خَلاَّهُمْ وِمْشَى.

خْمِيرِةْ الفَرِّيسِيِّينْ وِالصَّدُّوقِيِّينْ

(مَرْقُسْ ‏8‏:‏14‏-21)

5كِوُصْلُوا التْلاَمْذَة لِلشَّطْ المْقَابِلْ، نْسَاوْ بَاشْ يْجِيبُوا مْعَاهُمْ الخُبْزْ، 6قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «فِيقُوا وْرُدُّوا بَالْكُمْ مِالخْمِيرَة مْتَاعْ الفَرِّيسِيِّينْ وِالصَّدُّوقِيِّينْ.» 7وِتْنَاقْشُوا التْلاَمْذَة مْعَ بْعَضْهُمْ وْقَالُوا: «هَاذَاكَا عْلَى خَاطِرْ مَا عِنْدْنَاشْ خُبْزْ.» 8آمَا يَسُوعْ عْرَفْ الشَّيْء هَاذَا وْقَالْ: «يَلِّي إِيمَانْكُمْ ضْعِيفْ، عْلاَشْ تْنَاقْشُوا فِي بْعَضْكُمْ وِتْقُولُوا: مَا عِنْدْنَاشْ خُبْزْ؟ 9يَاخِي التَوَّا مَا فْهِمْتُوشْ؟ يَاخِي مَا تِتْذَكّْرُوشْ الخَمْسَة خُبْزَاتْ الِّي تْفَرّْقُوا عْلَى الخَمْسَة آلاَفْ وْقَدَّاشْ مِنْ قُفَّة كْبِيرَة لَمِّيتُوا مِلِّي فْضُلْ؟ 10وِلاَّ السَّبْعَة خُبْزَاتْ مْتَاعْ الأَرْبْعَة آلاَفْ وْقَدَّاشْ مِنْ قُفَّة كْبِيرَة عَبِّيتُوا؟ 11كِيفَاشْ مَا تْنَجّْمُوشْ تِفْهْمُوا الِّي آنَا مَا نِيشْ نَحْكِي عْلَى الخُبْزْ؟ رُدُّوا بَالْكُمْ مِالخْمِيرَة مْتَاعْ الفَرِّيسِيِّينْ وِالصَّدُّوقِيِّينْ!» 12الوَقْتْ هَاذَاكَا فِهْمُوا الِّي هُوَ قَالِلْهُمْ رُدُّوا بَالْكُمْ مِالتَّعْلِيمْ مْتَاعْ الفَرِّيسِيِّينْ وِالصَّدُّوقِيِّينْ مُوشْ الخْمِيرَةْ مْتَاعْ الخُبْزْ.

بُطْرُسْ يِشْهِدْ الِّي يَسُوعْ هُوَ المَسِيحْ

(مَرْقُسْ ‏8‏:‏27‏-30؛ لُوقَا ‏9‏:‏18‏-21)

13وَقْتِلِّي جَا يَسُوعْ لْجِيهِةْ قَيْصَرِيِّةْ فِيلِبُّسْ سْإِلْ تْلاَمِذْتُو: «النَّاسْ يْقُولُوا عْلِيَّ شْكُونْ آنَا ابْنْ الإِنْسَانْ؟» 14جَاوْبُوهْ: «ثَمَّة شْكُونْ يْقُولُوا الِّي إِنْتِ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ، وْأُخْرِينْ يْقُولُوا الِّي إِنْتِ إِيلِيَّا، وْأُخْرِينْ يْقُولُوا الِّي إِنْتِ إِرْمِيَا وِلاَّ وَاحِدْ مِالأَنْبِيَاءْ.» 15قَالِلْهُمْ: «آمَا إِنْتُومَا تْقُولُوا عْلِيَّ شْكُونْ؟» 16جَاوِبْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ: «إِنْتِ المَسِيحْ إِبْنْ اللهْ الحَيْ.» 17وْقَالُّو يَسُوعْ: «صَحَّة لِيكْ، يَا سِمْعَانْ وِلْدْ يُونَا! مُوشْ لْحَمْ وْدَمْ هُوَ الِّي ظَهِّرْلِكْ الشَّيْء هَاذَا، آمَا رَاهُو بُويَا الِّي فِي السْمَاءْ. 18وْآنَا نْقُلِّكْ: إِنْتِ بُطْرُسْ الِّي مَعْنَاهَا حَجْرَة كْبِيرَة، وِعْلَى الحَجْرَة هَاذِي بَاشْ نِبْنِي كْنِيسْتِي، وْبِيبَانْ الهَاوْيَة مَا هِيشْ بَاشْ تِغْلِبْهَا. 19بَاشْ نَعْطِيكْ المْفَاتِحْ مْتَاعْ مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ، وِلِّي تَرْبْطُو فِي الأَرْضْ بَاشْ يِتْرْبَطْ فِي السْمَاءْ، وِلِّي تْحِلُّو فِي الأَرْضْ بَاشْ يِتْحَلْ فِي السْمَاءْ.» 20وِالوَقْتْ هَاذَاكَا وَصَّى تْلاَمِذْتُو بَاشْ مَا يْقُولُوا لْحَتَّى حَدْ الِّي هُوَ المَسِيحْ.

يَسُوعْ يْخَبِّرْ لْأَوِّلْ مَرَّة عْلَى مُوتُو وِقْيَامْتُو

(مَرْقُسْ ‏8‏:31؛ ‏9‏:1؛ لُوقَا ‏9‏:‏22‏-27)

21وْمِالوَقْتْ هَاذَاكَا بْدَا يَسُوعْ يْوَرِّي لِتْلاَمِذْتُو الِّي هُوَ يِلْزْمُو يِمْشِي لْأُورْشَلِيمْ وْيِتْعَذِّبْ عْلَى يْدِينْ الشْيُوخْ وْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيِتْقْتَلْ وْفِي النْهَارْ الثَّالِثْ يْقُومْ. 22وْهَزْ بُطْرُسْ يَسُوعْ عْلَى جْنَبْ وِبْدَا يْلُومْ فِيهْ وْقَالُّو: «حَاشَاكْ، يَا رَبْ! الشَّيْء هَاذَا مُوشْ مُمْكِنْ يَاقِعْلِكْ بِالكُلْ!» 23آمَا يَسُوعْ تْلَفِّتْ وْقَالْ لْبُطْرُسْ: «إِبْعِدْ عْلِيَّ يَا شِيطَانْ! إِنْتِ تْعَطِّلْ فِيَّ، عْلَى خَاطْرِكْ تْفَكِّرْ كِيفْ النَّاسْ مُوشْ كِيفْ اللهْ.» 24الوَقْتْ هَاذَاكَا قَالْ يَسُوعْ لِتْلاَمِذْتُو: «إِذَا كَانْ وَاحِدْ يْحِبْ يْتَبَّعْنِي، خَلِّيهْ مَا يْحِبِّشْ رُوحُو وِيْهِزْ الصَّلِيبْ مْتَاعُو وْيِمْشِي وْرَايَا، 25رَاهُو الِّي يْحِبْ يْخَلِّصْ حْيَاتُو يِخْسِرْهَا، وِلِّي يِخْسِرْ حْيَاتُو عْلَى خَاطْرِي بَاشْ يِرْبِحْهَا. 26شْنُوَّة فَايِدْةْ الإِنْسَانْ إِذَا كَانْ يِرْبِحْ الدِّنْيَا الكُلْهَا وْيِخْسِرْ حْيَاتُو؟ وِلاَّ شْنُوَّة هِيَ الحَاجَة الِّي يِفْدِي بِيهَا الإِنْسَانْ حْيَاتُو؟ 27رَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ نْجِي مْعَ المْلاَيْكَة مْتَاعِي فِي المَجْدْ مْتَاعْ بَابَا، وِالوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ نْجَازِي كُلْ إِنْسَانْ عْلَى الشَّيْء الِّي عَمْلُوا. 28نْقُلْكُمْ الحَقْ: ثَمَّة شْكُونْ مِالوَاقْفِينْ هْنَا مَا هُمْشْ بَاشْ يْشُوفُوا المُوتْ قْبَلْ مَا يْشُوفُونِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ جَايْ فِي مَمْلِكْتِي.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index