Search form

مَتَّى 16:11

11كِيفَاشْ مَا تْنَجّْمُوشْ تِفْهْمُوا الِّي آنَا مَا نِيشْ نَحْكِي عْلَى الخُبْزْ؟ رُدُّوا بَالْكُمْ مِالخْمِيرَة مْتَاعْ الفَرِّيسِيِّينْ وِالصَّدُّوقِيِّينْ!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index