Search form

مَتَّى 16:12

12الوَقْتْ هَاذَاكَا فِهْمُوا الِّي هُوَ قَالِلْهُمْ رُدُّوا بَالْكُمْ مِالتَّعْلِيمْ مْتَاعْ الفَرِّيسِيِّينْ وِالصَّدُّوقِيِّينْ مُوشْ الخْمِيرَةْ مْتَاعْ الخُبْزْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index