Search form

مَتَّى 16:18

18وْآنَا نْقُلِّكْ: إِنْتِ بُطْرُسْ الِّي مَعْنَاهَا حَجْرَة كْبِيرَة، وِعْلَى الحَجْرَة هَاذِي بَاشْ نِبْنِي كْنِيسْتِي، وْبِيبَانْ الهَاوْيَة مَا هِيشْ بَاشْ تِغْلِبْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index