Search form

مَتَّى 16:27

27رَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ نْجِي مْعَ المْلاَيْكَة مْتَاعِي فِي المَجْدْ مْتَاعْ بَابَا، وِالوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ نْجَازِي كُلْ إِنْسَانْ عْلَى الشَّيْء الِّي عَمْلُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index