Search form

مَتَّى 17

يَسُوعْ يْظَهِّرْ رُوحُو لِتْلاَمِذْتُو

(مَرْقُسْ ‏9‏:‏2‏-13؛ لُوقَا ‏9‏:‏28‏-36)

1وْبَعْدْ سِتَّة أَيَّامْ هَزْ يَسُوعْ مْعَاهْ بُطْرُسْ وْيَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا خُوهْ، وِطْلَعْ هُوَ وْيَاهُمْ وَحَّدْهُمْ لِجْبَلْ عَالِي، 2وِتْبَدِّلْ قُدَّامْهُمْ، وْوِجْهُو ضْوَى كِيفْ الشَّمْسْ وْدَبْشُو وَلَّى أَبْيِضْ كِيفْ النُّورْ. 3وِالغَادِي ظْهَرِّلْهُمْ مُوسَى وْإِيلِيَّا يْكَلّْمُوا فِي يَسُوعْ. 4وْقَالْ بُطْرُسْ لْيَسُوعْ: «يَا رَبْ، هَاوْ بَاهِي الِّي أَحْنَا هْنَا: إِذَا كَانْ تْحِبْ، تَوْ نُنْصُبْ ثْلاَثَة خْيَامْ هْنَا: وَحْدَة لِيكْ وْوَحْدَة لْمُوسَى وْوَحْدَة لْإِيلِيَّا.» 5وْوَقْتِلِّي هُوَ مَازَالْ يِتْكَلِّمْ، غَطَّاتْهُمْ سْحَابَة ضَاوْيَة، وْصُوتْ مِالسْحَابَة قَالْ: «هَاذَا هُوَ ابْنِي الِّي نْحِبُّو وِلِّي فْرَحْتْ بِيهْ فَرْحَة كْبِيرَة، إِسْمْعُوا كْلاَمُو!» 6كِسَمْعُوا التْلاَمْذَة الشَّيْء هَاذَا طَاحُوا عْلَى وْجُوهْهُمْ وْخَافُوا بَرْشَة. 7آمَا يَسُوعْ جَا وْمَسّْهُمْ وْقَالْ: «قُومُوا، مَا تْخَافُوشْ.» 8وْوَقْتِلِّي هَزُّوا عِينِيهُمْ، مَا شَافُوا كَانْ يَسُوعْ وَحْدُو. 9وْوَقْتِلِّي هُومَا هَابْطِينْ مِالجْبَلْ، أْمَرْهُمْ يَسُوعْ: «مَا تْقُولُوا لْحَدْ عْلَى الشَّيْء الِّي شُفْتُوهْ حَتَّى لِينْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ نْقُومْ مِنْ بِينْ المُوتَى.» 10وْسِأْلُوهْ التْلاَمْذَة: «إِمَّالاَ عْلاَشْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ يْقُولُوا الِّي إِيلِيَّا لاَزِمْ يْجِي فِي الأُوُّلْ؟» 11جَاوِبْهُمْ: «بِالحَقْ إِيلِيَّا يْجِي وْهُوَ يْصَلِّحْ كُلْ شَيْء. 12آمَا آنَا نْقُلْكُمْ الِّي إِيلِيَّا جَا وْهُومَا مَا عَرْفُوهِشْ، آمَا عَمْلُوا فِيهْ الِّي حَبُّوا عْلِيهْ الكُلْ. وْآنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ زَادَا بَاشْ نِتْعَذِّبْ عْلَى يْدِيهُمْ.» 13وِالوَقْتْ هَاذَاكَا فِهْمُوا التْلاَمْذَة الِّي هُوَ كَانْ يَحْكِيلْهُمْ عْلَى يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ.

يَسُوعْ يِشْفِي وْلَدْ سَاكْنُو شِيطَانْ

(مَرْقُسْ ‏9‏:‏14‏-29؛ لُوقَا ‏9‏:‏37‏-43)

14وْوَقْتِلِّي جَا يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو لِلنَّاسْ، ثَمَّة رَاجِلْ جَاهْ وِهْبَطْ عْلَى رْكَايْبُو قُدَّامْ يَسُوعْ وْقَالْ: 15«يَا رَبْ أَرْحِمْ وِلْدِي، عْلَى خَاطْرُو يِتْصْرَعْ وْيِتْعَذِّبْ بَرْشَة وْدِيمَا يْطِيحْ فِي النَّارْ وْفِي المَاء. 16وْآنَا جِبْتُو لِتْلاَمِذْتِكْ، آمَا هُومَا مَا نَجّْمُوشْ يِشْفِيوْهْ.» 17وْجَاوِبْ يَسُوعْ وْقَالْ: «يَا جِيلْ يَا فَاسِدْ وْيَلِّي مَا عِنْدِكْشْ إِيمَانْ! لْوَقْتَاشْ بَاشْ نَبْقَى مْعَاكُمْ؟ لْوَقْتَاشْ بَاشْ نِتْحَمِّلْكُمْ؟ جِيبُوهُولِي لِهْنَا!» 18وْطَرِّدْ يَسُوعْ الشِّيطَانْ، وْخَرّْجُو مِنُّو، وْتِشْفَى الوْلِدْ بِالوَقْتْ. 19الوَقْتْ هَاذَاكَا جَاوْ التْلاَمْذَة لْيَسُوعْ عْلَى جْنَبْ وْقَالُوا: «عْلاَشْ أَحْنَا مَا نَجِّمْنَاشْ نْخَرّْجُوهْ؟» 20قَالِلْهُمْ: «بِسْبَبْ إِيمَانْكُمْ الضْعِيفْ! نْقُلْكُمْ الحَقْ، لُوكَانْ جَا عِنْدْكُمْ إِيمَانْ قَدْ زِرِّيعِةْ الخَرْدِلْ، رَاكُمْ تْقُولُوا لِلجْبَلْ هَاذَا: "نَقِّلْ مِنْ هْنَا لْغَادِي!" وْهُوَ بَاشْ يْنَقِّلْ، وْرَاكُمْ وَلِّيتُوا قَادْرِينْ عْلَى كُلْ شَيْء.» 21+

يَسُوعْ يْخَبِّرْ مَرَّة ثَانْيَة عْلَى مُوتُو وِقْيَامْتُو

(مَرْقُسْ ‏9‏:‏30‏-32؛ لُوقَا ‏9‏:‏43‏-45)

22وَقْتِلِّي كَانُوا التْلاَمْذَة مُجْتَمْعِينْ فِي الجَلِيلْ قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ يْسَلّْمُونِي لِيْدِينْ النَّاسْ، 23وْبِشْ يُقْتْلُونِي وْبِشْ نْقُومْ فِي النْهَارْ الثَّالِثْ.» يَاخِي تْقَلّْقُوا بَرْشَة.

يَسُوعْ يَدْفِعْ الضَّرَايِبْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ

24كِجَاوْ لْكَفْرْنَاحُومْ مْشَاوْ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ لْبُطْرُسْ وْقَالُولُو: «يَاخِي المُعَلِّمْ مْتَاعْكُمْ يِدْفَعْ الضَّرَايِبْ؟» 25جَاوِبْ: «إِي نْعَمْ.» وْوَقْتِلِّي رَوِّحْ لِلدَّارْ، سِبْقُو يَسُوعْ بِالكْلاَمْ وْقَالْ: «شْنُوَّة رَايِكْ، يَا سِمْعَانْ؟ المُلُوكْ مْتَاعْ الأَرْضْ مِنْ عِنْدْ شْكُونْ يَاخْذُوا المَكْسْ وِالضَّرَايِبْ؟ مِنْ عِنْدْ وْلاَدْ بْلاَدْهُمْ وِلاَّ مِنْ عِنْدْ البْرَايْنِيَّة؟» 26قَالْ بُطْرُسْ: «مِنْ عِنْدْ البْرَايْنِيَّة.» قَالُّو يَسُوعْ: «إِمَّالاَ، وْلاَدْ البْلاَدْ أَحْرَارْ. 27آمَا أَحْنَا مَا نْحِبُّوشْ نَعْمْلُولْهُمْ مُشْكْلَة، إِمْشِي لِلبُحَيْرَة وْأَرْمِي الصُّنَّارَة، وْشِدْ الحُوتَة الِّي تُحْصُلْ لُولَى وْوَقْتِلِّي تْحِلِّلْهَا فُمّْهَا تَوْ تَلْقَى بْيَاسَة مْتَاعْ فِضَّة كَافْيَة بَاشْ تِدْفَعْ عْلِيَّ وِعْلِيكْ، هِزّْهَا وْخَلِّصْ الضَّرَايِبْ مْتَاعِي وِمْتَاعِكْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index