Search form

مَتَّى 17:12

12آمَا آنَا نْقُلْكُمْ الِّي إِيلِيَّا جَا وْهُومَا مَا عَرْفُوهِشْ، آمَا عَمْلُوا فِيهْ الِّي حَبُّوا عْلِيهْ الكُلْ. وْآنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ زَادَا بَاشْ نِتْعَذِّبْ عْلَى يْدِيهُمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index