Search form

مَتَّى 17:19

19الوَقْتْ هَاذَاكَا جَاوْ التْلاَمْذَة لْيَسُوعْ عْلَى جْنَبْ وْقَالُوا: «عْلاَشْ أَحْنَا مَا نَجِّمْنَاشْ نْخَرّْجُوهْ؟»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index