Search form

مَتَّى 17:24

يَسُوعْ يَدْفِعْ الضَّرَايِبْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ

24كِجَاوْ لْكَفْرْنَاحُومْ مْشَاوْ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ لْبُطْرُسْ وْقَالُولُو: «يَاخِي المُعَلِّمْ مْتَاعْكُمْ يِدْفَعْ الضَّرَايِبْ؟»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index