Search form

مَتَّى 17:9

9وْوَقْتِلِّي هُومَا هَابْطِينْ مِالجْبَلْ، أْمَرْهُمْ يَسُوعْ: «مَا تْقُولُوا لْحَدْ عْلَى الشَّيْء الِّي شُفْتُوهْ حَتَّى لِينْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ نْقُومْ مِنْ بِينْ المُوتَى.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index