Search form

مَتَّى 18

شْكُونُو الأَعْظَمْ فِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ

(مَرْقُسْ ‏9‏:‏33‏-37؛ لُوقَا ‏9‏:‏46‏-48)

1فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا جَاوْ التْلاَمْذَة لْيَسُوعْ وْقَالُوا: «شْكُونُو هُوَ أَعْظِمْ وَاحِدْ فِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ؟» 2وْنَادَى يَسُوعْ لْوِلْدْ صْغِيرْ وْوَقّْفُو فِي وُسْطْهُمْ 3وْقَالْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ: إِذَا كَانْ مَا تْوَلِّيوْشْ كِيفْ الوْلاَدْ الصْغَارْ، عْمُرْكُمْ مَا تُدْخْلُوا لْمَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ. 4الِّي يِتْوَاضِعْ وِيْوَلِّي كِيفْ الوْلِدْ الصْغِيرْ هَاذَا، هُوَ أَعْظِمْ وَاحِدْ فِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ. 5الِّي يِقْبِلْ وْلِدْ صْغِيرْ كِيفْ هَكَّا عْلَى خَاطِرْ إِسْمِي يِقْبِلْنِي.

6آمَا الِّي يْكُونْ سْبَبْ عَثْرَة لْوَاحِدْ مِالوْلاَدْ هَاذُمْ الِّي يِمّْنُوا بِيَّ خِيرْلُو كَانْ تِتْعَلِّقْ حَجْرَة كْبِيرَة مْتَاعْ رْحَى فِي رَقْبْتُو وْيِتْرْمَى فِي قَلْبْ البْحَرْ. 7يَا وِيلُو العَالَمْ مِالحَاجَاتْ الِّي تْخَلِّي النَّاسْ يَعْمْلُوا الذْنُوبْ! رَاهِي الحَاجَاتْ هَاذِيكَا لاَزِمْ تْجِي، آمَا يَا وِيلُو الإِنْسَانْ الِّي يْجِيبْ الحَاجَاتْ الِّي تْخَلِّي النَّاسْ يَعْمْلُوا الذْنُوبْ! 8وْإِذَا كَانْ يِدِّكْ وِلاَّ سَاقِكْ تْخَلِّيكْ تَعْمِلْ الذْنُوبْ، قُصّْهَا وْأَرْمِيهَا بْعِيدْ، رَاهُو إِذَا كَانْ تُدْخُلْ لِلحَيَاةْ الأَبَدِيَّة سَاقِكْ مَقْصُوصَة وِلاَّ عَايِبْ خِيرْلِكْ مِلِّي تُدْخُلْ لِلنَّارْ لِلأَبَدْ وِيْدِيكْ وِلاَّ سَاقِيكْ كَامْلِينْ. 9وْإِذَا كَانْ عِينِكْ تْخَلِّيكْ تَعْمِلْ الذْنُوبْ، قَلِّعْهَا وْإِرْمِيهَا بْعِيدْ، رَاهُو إِذَا كَانْ تُدْخُلْ لِلحَيَاةْ الأَبَدِيَّة بْعِينْ وَحْدَة، خِيرْلِكْ مِلِّي تِتْرْمَى فِي جْهَنِّمْ بْعِينِيكْ لِثْنِينْ.»

العَلُّوشْ الضَّايِعْ

(لُوقَا ‏15‏:‏3‏-7)

10«رُدُّوا بَالْكُمْ لاَ تَحْقْرُوا وَاحِدْ مِالوْلاَدْ هَاذُومَا. نْقُلْكُمْ: رَاهُمْ المْلاَيْكَة مْتَاعْهُمْ فِي السْمَاءْ دِيمَا يْشُوفُوا فِي وِجْهْ بُويَا الِّي فِي السْمَاءْ. 11+

12شْنُوَّة رَايْكُمْ؟ إِذَا كَانْ رَاجِلْ عَنْدُو مْيَاةْ عَلُّوشْ وْوَاحِدْ مِنْهُمْ ضَاعْ، يَاخِي مُوشْ يْخَلِّي التِّسْعَة وْتِسْعِينْ فِي الجْبَلْ وْيِمْشِي يْلَوِّجْ عْلَى العَلُّوشْ الِّي ضَاعْ؟ 13نْقُلْكُمْ الحَقْ، إِذَا كَانْ يَلْقَاهْ، رَاهُو بَاشْ يَفْرَحْ بِيهْ أَكْثِرْ مِالتِّسْعَة وْتِسْعِينْ الِّي مَا ضَاعُوشْ. 14إِمَّالاَ رَاهُو بُويَا الِّي فِي السْمَاءْ مَا يْحِبِّشْ إِنُّو وَاحِدْ مِالوْلاَدْ هَاذُومَا يِتْهْلِكْ.»

السْمَاحْ بِينْ الإِخْوَة

(لُوقَا ‏17‏:3)

15«إِذَا كَانْ خُوكْ يُغْلُطْ فِي حَقِّكْ، إِمْشِي وْقَلُّو عْلَى غَلْطْتُو بِينِكْ وْبِينُو آكَاهُو، وْإِذَا كَانْ سْمَعْ كْلاَمِكْ رَاكْ رْبِحْتْ خُوكْ. 16آمَا إِذَا كَانْ مَا سْمَعْشْ كْلاَمِكْ، هِزْ وَاحِدْ وِلاَّ زُوزْ أُخْرِينْ مْعَاكْ، بَاشْ كُلْ كِلْمَة تتْقَالْ يِشْهْدُوا عْلِيهَا زُوزْ وِلاَّ ثْلاَثَة شْهُودْ. 17إِذَا كَانْ مَا حَبِّشْ يِسْمَعْ كْلاَمْهُمْ، قُولْ لِلكَنِيسَة، وْإِذَا مَا يْحِبِّشْ يِسْمَعْ كْلاَمْ الكَنِيسَة إِحْسْبُو كِيفْ وَاحِدْ مُوشْ مُؤْمِنْ وِلاَّ مَكَّاسْ. 18نْقُلْكُمْ الحَقْ: الشَّيْء الِّي تَرْبْطُوهْ فِي الأَرْضْ بَاشْ يِتْرْبَطْ فِي السْمَاءْ وِالشَّيْء الِّي تْحِلُّوهْ فِي الأَرْضْ بَاشْ يِتْحَلْ فِي السْمَاءْ. 19نْقُلْكُمْ مَرَّة أُخْرَى: إِذَا كَانْ زُوزْ مِنْكُمْ يِتَّفْقُوا عْلَى أَيْ حَاجَة يُطْلْبُوهَا فِي الأَرْضْ، رَاهُو بُويَا الِّي فِي السْمَاءْ بَاشْ يَعْمِلْهَالْهُمْ. 20وِينْ يِجْتَمْعُوا زُوزْ وِلاَّ ثْلاَثَة فِي إِسْمِي، رَانِي نْكُونْ فِي وُسْطْهُمْ.»

مَثَلْ الخْدِيمْ الِّي مَا يْسَامَحْشْ

21الوَقْتْ هَاذَاكَا جَا بُطْرُسْ وْقَالْ لْيَسُوعْ: «يَا رَبْ قَدَّاشْ مِنْ مَرَّة خُويَا يُغْلُطْ فِي حَقِّي وْآنَا نْسَامْحُو؟ يَاخِي سَبْعَة مَرَّاتْ؟» 22قَالُّو يَسُوعْ: «آنَا مَا نْقُلِّكْشْ سَبْعَة مَرَّاتْ، آمَا نْقُلِّكْ سَبْعِينْ مَرَّة سَبْعَة مَرَّاتْ. 23هَاذَاكَا عْلاَشْ مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْمَلِكْ حَبْ يِتْحَاسِبْ مْعَ الخُدَّامْ مْتَاعُو. 24كِبْدَا يْحَاسِبْ فِيهُمْ، جَابُولُو وَاحِدْ يْسَالُو فْلُوسْ بْلاَ حْسَابْ. 25وْكِمَا نَجِّمْشْ يْخَلِّصْ، أْمَرْ سِيدُو بَاشْ يِتْبَاعْ هُوَ وْمَرْتُو وِوْلاَدُو وْكُلْ مَا يِمْلِكْ بَاشْ يُخْلُصْ فِي فْلُوسُو. 26يَاخِي طَاحْ الخْدِيمْ عْلَى رْكَايْبُو وْقَالْ: "يَا سِيدِي، يَا سِيدِي أُصْبُرْ عْلِيَّ وْتَوْ نْخَلّْصِكْ فِي كُلْ شَيْء!" 27وِسْخِفْ عْلِيهْ سِيدُو وْسَيّْبُو وْسَامْحُو عْلَى الدِّينْ. 28آمَا الخْدِيمْ هَاذَاكَا بِيدُو خْرَجْ وِلْقَى خْدِيمْ آخَرْ كِيفُو يْسَالُو شْوَيَّة فْلُوسْ، يَاخِي خَنْقُو وْقَالْ: "خَلِّصْنِي فِي الفْلُوسْ الِّي نْسَالْهَالِكْ!" 29يَاخِي طَاحْ الخْدِيمْ الآخَرْ عْلَى رْكَايْبُو وِتْشَحّْتُو وْقَالْ: "أُصْبُرْ عْلِيَّ، تَوْ نْخَلّْصِكْ." 30وْمَا حَبِّشْ وِمْشَى وْحَطُّو فِي الحَبْسْ حَتَّى لِينْ يْخَلِّصْ الدِّينْ الِّي عْلِيهْ. 31كِشَافُوا الخُدَّامْ الأُخْرِينْ الشَّيْء الِّي جْرَى، تْقَلّْقُوا بَرْشَة وِمْشَاوْ وْخَبّْرُوا سِيدْهُمْ بِلِّي وْقَعْ الكُلُّو. 32الوَقْتْ هَاذَاكَا نَادَالُو سِيدُو وْقَالُّو: "يَا عَبْدْ يَا شِرِّيرْ! آنَا سَامَحْتِكْ فِي الدِّينْ هَاذَاكَا الكُلُّو، عْلَى خَاطْرِكْ اتْشَّحِّتّْنِي. 33وْإِنْتِ مُوشْ حَقِّكْ تَرْحِمْ الخْدِيمْ صَاحْبِكْ كِيفْ مَا آنَا رْحَمْتِكْ؟" 34وِتْغَشِشْ سِيدُو، وْسَلّْمُو لِلمَسْؤُولْ عْلَى الحَبْسْ حَتَّى لِينْ يْخَلِّصْ الدِّينْ مْتَاعُو الكُلُّو. 35هَكَّا زَادَا بَابَا الِّي فِي السْمَاءْ بَاشْ يَعْمِلْ مْعَ كُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ إِذَا كَانْ مَا يْسَامَحْشْ خُوهْ مِنْ قَلْبُو.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index