Search form

مَتَّى 18:28

28آمَا الخْدِيمْ هَاذَاكَا بِيدُو خْرَجْ وِلْقَى خْدِيمْ آخَرْ كِيفُو يْسَالُو شْوَيَّة فْلُوسْ، يَاخِي خَنْقُو وْقَالْ: "خَلِّصْنِي فِي الفْلُوسْ الِّي نْسَالْهَالِكْ!"

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index