Search form

مَتَّى 18:30

30وْمَا حَبِّشْ وِمْشَى وْحَطُّو فِي الحَبْسْ حَتَّى لِينْ يْخَلِّصْ الدِّينْ الِّي عْلِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index