Search form

مَتَّى 18:6

6آمَا الِّي يْكُونْ سْبَبْ عَثْرَة لْوَاحِدْ مِالوْلاَدْ هَاذُمْ الِّي يِمّْنُوا بِيَّ خِيرْلُو كَانْ تِتْعَلِّقْ حَجْرَة كْبِيرَة مْتَاعْ رْحَى فِي رَقْبْتُو وْيِتْرْمَى فِي قَلْبْ البْحَرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index