Search form

مَتَّى 19

الزْوَاجْ وِالطْلاَقْ

(مَرْقُسْ ‏10‏:‏1‏-12)

1كِكَمِّلْ يَسُوعْ الكْلاَمْ هَاذَا مْشَى مِنْ مَنْطِقْةْ الجَلِيلْ وِدْخَلْ لْمَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة عْلَى طْرِيقْ الأُرْدُنْ. 2وْتَبّْعُوهْ بَرْشَة نَاسْ، وِشْفَاهُمْ الغَادِي. 3وْجَاوْهْ جْمَاعَة فَرِّيسِيِّينْ وْسِأْلُوهْ بَاشْ يْجَرّْبُوهْ: «يَاخِي حْلاَلْ بَاشْ الوَاحِدْ يْطَلِّقْ مَرْتُو لْأَيْ سْبَبْ؟» 4جَاوِبْهُمْ: «يَاخِي مَا قْرِيتُوشْ إِنُّو الِّي خْلَقْهُمْ فِي الأُوِّلْ خْلَقْهُمْ أَنْثَى وِذْكَرْ. 5- وْقَالْ: "هَاذَاكَا عْلاَشْ الرَّاجِلْ يْخَلِّي بُوهْ وْأُمُّو وْيِتْرْبَطْ بْمَرْتُو وْلِثْنِينْ يْوَلِّيوْ بْدَنْ وَاحِدْ؟" 6إِمَّالاَ هُومَا مَا عَادُوشْ ثْنِينْ، آمَا بْدَنْ وَاحِدْ. هَاذَاكَا عْلاَشْ الِّي يَجْمْعُو اللهْ مَا يْفَرّْقُوشْ الإِنْسَانْ.»

7- قَالُولُو الفَرِّيسِيِّينْ: «إِمَّالاَ عْلاَشْ مُوسَى وَصَّى بَاشْ الرَّاجِلْ يَعْطِي وَرْقِةْ الطْلاَقْ لْمَرْتُو وِمْبَاعِدْ يْطَلِّقْهَا؟» 8قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «مُوسَى سْمَحِّلْكُمْ بَاشْ اطَّلْقُوا نْسَاكُمْ عْلَى خَاطِرْ رُوسْكُمْ كَاسْحَة. آمَا الحَاجَة هَاذِي مَا كَانِتْشْ فِي الأُوِّلْ كِيفْ هَكَّا. 9وْآنَا نْقُلْكُمْ: أَيْ وَاحِدْ يْطَلِّقْ مَرْتُو بِسْبَبْ حَاجَة أُخْرَى غِيرْ الزْنَى وْعَرِّسْ بِمْرَا أُخْرَى رَاهُو قَاعِدْ يَزْنَى.»

10قَالُولُو التْلاَمْذَة: «إِذَا كَانْ هَاذِي حَالِةْ الرَّاجِلْ مْعَ مَرْتُو، خِيرْلُو إِذَا كَانْ مَا يْعَرِّسْشْ.» 11آمَا هُوَ قَالِلْهُمْ: «مُوشْ النَّاسْ الكُلْهُمْ يِقْبْلُوا الكْلاَمْ هَاذَا آمَا النَّاسْ الِّي اللهْ يْخَلِّيهُمْ يِقْبْلُوهْ. 12ثَمَّة شْكُونْ مَا يْنَجّْمُوشْ يْعَرّْسُوا مِلِّي تْوِلْدُوا مِنْ كِرْشْ أُمّْهُمْ، وْثَمَّة شْكُونْ الِّي النَّاسْ عِمْلُولْهُمْ حَاجَة رَدِّتْهُمْ مَا هُمْشْ قَادْرِينْ بَاشْ يْعَرّْسُوا، وْثَمَّة شْكُونْ مَا يْحِبُّوشْ يْعَرّْسُوا عْلَى خَاطِرْ مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ. الِّي يْنَجِّمْ يَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا خَلِّيهْ يَعْمْلُو.»

يَسُوعْ يْبَارِكْ الوْلاَدْ الصْغَارْ

(مَرْقُسْ ‏10‏:‏13‏-16؛ لُوقَا ‏18‏:‏15‏-17)

13وْجَابُوا لْيَسُوعْ وْلاَدْ صْغَارْ بَاشْ يْحُطْ عْلِيهُمْ يِدُّو وِيْصَلِّيلْهُمْ. يَاخِي التْلاَمْذَة لاَمُوا عْلَى النَّاسْ الِّي جَابُوهُمْ. 14آمَا يَسُوعْ قَالْ: «خَلُّوا الصْغَارْ يْجُونِي وْمَا تْحُوزُوهُمْشْ، رَاهِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ لِلنَّاسْ الِّي كِيفْهُمْ.» 15وْحَطْ عْلِيهُمْ يِدُّو وِمْشَى مِالبْلاَصَة هَاذِيكَا.

الوْلِدْ الغْنِي

(مَرْقُسْ ‏10‏:‏17‏-31؛ لُوقَا ‏18‏:‏18‏-30)

16وْجَاهْ وَاحِدْ وْقَالُّو: «يَا مُعَلِّمْ، شْنُوَّة الحَاجَاتْ البَاهِينْ الِّي لاَزِمْنِي نَعْمِلْهُمْ بَاشْ نَاخُذْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة؟» 17قَالُّو يَسُوعْ: «عْلاَشْ تِسْإِلْ فِيَّ عْلَى الحَاجَاتْ البَاهِينْ؟ ثَمَّة وَاحِدْ بَرْكْ بَاهِي؟ إِذَا كَانْ تْحِبْ تُدْخُلْ لِلحَيَاةْ الأَبَدِيَّة أَعْمِلْ بِالوْصَايَا.» 18- قَالُّو: «آنَاهُمْ الوْصَايَا؟» وْقَالْ يَسُوعْ: «مَا تُقْتُلْشْ، مَا تَزْنَاشْ، مَا تِسْرِقْشْ، مَا تِشْهِدْشْ بِالبَاطِلْ، 19- إِكْرِمْ بُوكْ وْأُمِّكْ، وْيِلْزْمِكْ تْحِبْ قْرِيبِكْ كِيفْ مَا تْحِبْ رُوحِكْ.» 20قَالُّو الوْلِدْ: «الحَاجَاتْ هَاذُمْ الكُلْهُمْ نَعْمِلْ فِيهُمْ، شْنُوَّة الِّي مَازَالْ نَاقِصْنِي؟» 21قَالُّو يَسُوعْ: «إِذَا كَانْ تْحِبْ تْوَلِّي كَامِلْ، إِمْشِي بِيعْ كُلْ مَا تِمْلِكْ وْفَرّْقُو عْلَى الفُقَرَاءْ، وْهَكَّا يْوَلِّي عِنْدِكْ كَنْزْ فِي السْمَاءْ وِمْبَاعِدْ إِيجَا وْتَبِّعْنِي!»

22كِسْمَعْ الوْلِدْ الشَّيْء هَاذَا مْشَى حْزِينْ عْلَى خَاطْرُو كَانْ يِمْلِكْ بَرْشَة حَاجَاتْ.

23وْقَالْ يَسُوعْ لِتْلاَمِذْتُو: «نْقُلْكُمْ الحَقْ بَاشْ يْكُونْ صْعِيبْ عْلَى رَاجِلْ غْنِي إِنُّو يُدْخُلْ لْمَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ! 24وِنْقُلْكُمْ مَرَّة أُخْرَى: دْخُولْ الجْمَلْ فِي نُقْبَة مْتَاعْ إِبْرَة أسْهِلْ مِنْ إِنُّو وَاحِدْ غْنِي يُدْخُلْ لْمَمْلِكْةْ اللهْ.» 25كِسَمْعُوا التْلاَمْذَة الكْلاَمْ هَاذَا سْتَغْرْبُوا بَرْشَة وْقَالُوا: «إِمَّالاَ شْكُونْ يْنَجِّمْ يُخْلُصْ؟» 26آمَا يَسُوعْ خْزَرِّلْهُمْ وْقَالِلْهُمْ: «الشَّيْء هَاذَا مُسْتَحِيلْ عِنْدْ النَّاسْ، آمَا عِنْدْ اللهْ كُلْ شَيْء مُمْكِنْ.» 27الوَقْتْ هَاذَاكَا جَاوِبْ بُطْرُسْ: «هَانَا أَحْنَا خَلِّينَا كُلْ شَيْء وْتَبِّعْنَاكْ، شْنُوَّة بَاشْ نَاخْذُوا؟»

28قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ: وَقْتِلِّي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ نُقْعُدْ عْلَى عَرْشْ المَجْدْ مْتَاعِي فِي الدِّنْيَا الأُخْرَى، إِنْتُومَا زَادَا الِّي تَبِّعْتُونِي بَاشْ تُقْعْدُوا عْلَى ثْنَاشِنْ عَرْشْ بَاشْ تُحْكْمُوا عْلَى العْرُوشَاتْ الأَثْنَاشْ مْتَاعْ بَنِي إِسْرَائِيلْ. 29وْكُلْ مِنْ خَلَّى دْيَارْ وِلاَّ إِخْوَة وِلاَّ خْوَاتْ، وِلاَّ بُو، وِلاَّ أُمْ، وِلاَّ وْلاَدْ، وِلاَّ أَرَاضِي عْلَى خَاطِرْ إِسْمِي، بَاشْ يَاخُذْ مْيَاةْ مَرَّة قَدْ الِّي خَلاَّهْ وْيُورِثْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. 30وْبَرْشَة نَاسْ فِي الأُوِّلْ بَاشْ يْوَلُّوا فِي الإِخِّرْ وِالنَّاسْ الِّي فِي الإِخِّرْ بَاشْ يْوَلُّوا فِي الأُوِّلْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index