Search form

مَتَّى 2

جَيَّانْ الحُكَمَاءْ

1وَقْتِلِّي تُولِدْ يَسُوعْ فِي بِيتْ لَحْمْ الِّي فِي مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة، فِي وَقْتْ المَلِكْ هِيرُودُسْ، جَاوْ جْمَاعَة حُكَمَاءْ مِالشَّرقْ لْأُورْشَلِيمْ. 2وْقَالُوا: «وِينُو مَلِكْ اليْهُودْ الِّي تُولِدْ؟ رَانَا شُفْنَا النِّجْمَة مْتَاعُو ظُهْرِتْ فِي الشَّرْقْ، يَاخِي جِينَا بَاشْ نِسْجْدُولُو.» 3وْكِسْمَعْ المَلِكْ هِيرُودُسْ الشَّيْء هَاذَا، تْقَلِّقْ هُوَ وْأُورْشَلِيمْ الكُلْهَا. 4وْلَمْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ لْكُلْهُمْ وِسْإِلْهُمْ عْلَى البْلاَصَة الِّي يِتْوْلِدْ فِيهَا المَسِيحْ. 5جَاوْبُوهْ: «فِي بِيتْ لَحْمْ الِّي فِي مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة، عْلَى خَاطِرْ هَاذَا الِّي كِتْبُو النَّبِي فِي الكْتَابْ:

6- وْإِنْتِ يَا بِيتْ لَحْمْ الِّي فِي أَرْضْ يَهُوذَا،

مَاكِشْ أَصْغِرْ وَحْدَة فِي مُدُنْ يَهُوذَا،

بَاشْ يُخْرِجْ مِنِّكْ رَئِيسْ،

يَرْعَى شَعْبِي إِسْرَائِيلْ.»

7وَلَّى عَيِّطْ هِيرُودُسْ لِلحُكَمَاءْ مِنْ غِيرْ مَا يِسْمَعْ حَدْ وْثَبِّتْ مِنْهُمْ عْلَى الوَقْتْ الِّي ظُهْرِتْ فِيهْ النِّجْمَة، 8وِمْبَاعِدْ بْعَثْهُمْ لْبِيتْ لَحْمْ وْقَالِلْهُمْ: «إِمْشِيوْ وْلَوّْجُوا عْلَى الطْفُلْ. وْكِتَلْقَاوْهْ، إِيجَاوْ وْخَبّْرُونِي بَاشْ آنَا زَادَا نِمْشِي وْنُسْجُدْلُو.»

9بَعْدْ مَا سَمْعُوا كْلاَمْ المَلِكْ مْشَاوْ. وْوَقْتِلِّي هُومَا فِي الطْرِيقْ إِذَا بِيهَا النِّجْمَة الِّي شَافُوهَا قْبَلْ فِي الشَّرْقْ قَاعْدَة تِمْشِي قُدَّامْهُمْ حَتَّى لِينْ وُصْلِتْ وْوُقْفِتْ فُوقْ البْلاَصَة الِّي فِيهَا الطْفُلْ. 10وْوَقْتِلِّي شَافُوا النِّجْمَة فَرْحُوا بَرْشَة، 11وْدُخْلُوا لِلدَّارْ وِلْقُوا الطْفُلْ مْعَ أُمُّو مَرْيَمْ. يَاخِي هُبْطُوا عْلَى رْكَايِبْهُمْ وْسِجْدُولُو، وْحَلُّوا شْكَايِرْهُمْ وِهْدُولُو ذْهَبْ وِبْخُورْ وْمُرْ. 12وْنَبِّهْهُمْ رَبِّي فِي الحِلْمْ بَاشْ مَا يَرْجْعُوشْ لْهِيرُودُسْ، وَلاَّوْ جَابُوا طْرِيقْ آخَرْ وْرَوّْحُوا لبْلاَدْهُمْ.

الهْرُوبْ لْمَصْرْ

13وْبَعْدْ مَا رَوّْحُوا الحُكَمَاءْ، ظْهُرْ مَلاَكْ الرَّبْ لْيُوسُفْ فِي الحِلْمْ وْقَالُّو: «قُومْ! هِزْ الطْفُلْ وْأُمُّو وْأُهْرُبْ لْمَصْرْ وْأَبْقَى لْغَادِي، حَتَّى لِينْ نْقُلِّكْ وَقْتَاشْ تَرْجَعْ، عْلَى خَاطِرْ هِيرُودُسْ بَاشْ يْلَوِّجْ عْلَى الطْفُلْ وْيُقْتْلُو.» 14يَاخِي قَامْ يُوسُفْ وْهَزْ الطْفُلْ وْأُمُّو فِي اللِّيلْ وِمْشَى لْمَصْرْ. 15- وِسْكِنْ فِيهَا حَتَّى لِينْ مَاتْ هِيرُودُسْ، بَاشْ يْتِمْ الشَّيْء الِّي قَالُو الرَّبْ عْلَى لْسَانْ النَّبِي: «مِنْ مَصْرْ نَادِيتْ ابْنِي.»

قَتْلاَنْ الصْغَارْ فِي بِيتْ لَحْمْ

16وْوَقْتِلِّي شَافْ هِيرُودُسْ الِّي الحُكَمَاءْ تْمَسْخْرُوا عْلِيهْ، تْغَشِشْ بَرْشَة وِأْمَرْ بْقَتْلاَنْ الصْغَارْ الكُلْ فِي بِيتْ لَحْمْ وْفِي البْلاَيِصْ الِّي دَايْرَة بِيهَا مِلِّي عْمُرْهُمْ عَامِينْ وْأَقَلْ، بْحَسْبْ الوَقْتْ الِّي قَالُولُو عْلِيهْ الحُكَمَاءْ. 17يَاخِي تَمْ الشَّيْء الِّي قَالُو النَّبِي إِرْمِيَا:

18- «فِي الرَّامَة سَمْعُوا صْيَاحْ،

وْبَرْشَة بْكَاءْ وِنْوَاحْ،

رَاحِيلْ تِبْكِي عْلَى وْلاَدْهَا

وْمَا تْحِبِّشْ تِقْبِلْ العْزَاء

وْهُومَا مُوشْ هْنَا.»

الرْجُوعْ مِنْ مَصْرْ لِلنَّاصْرَة

19وْوَقْتِلِّي مَاتْ هِيرُودُسْ ظْهُرْ مَلاَكْ الرَّبْ لْيُوسُفْ فِي الحِلْمْ، وَقْتِلِّي هُوَ فِي مَصْرْ، 20وْقَالُّو: «قُومْ! هِزْ الطْفُلْ وْأُمُّو وْأَرْجِعْ لْأَرْضْ إِسْرَائِيلْ، عْلَى خَاطِرْ الِّي حَبُّوا يُقْتْلُوهْ مَاتُوا.» 21يَاخِي قَامْ وْهَزْ الطْفُلْ وْأُمُّو وِرْجَعْ لْأَرْضْ إِسْرَائِيلْ. 22آمَا كِسْمَعْ الِّي أَرْخِيلاَوُسْ وَلَّى مَلِكْ عْلَى اليَهُودِيَّة فِي بْلاَصِةْ بُوهْ هِيرُودُسْ، خَافْ بَاشْ يِمْشِيلْهَا. يَاخِي نَبّْهُو اللهْ فِي الحِلْمْ، وَلَّى مْشَى لْمَنْطِقْةْ الجَلِيلْ. 23وِمْشَى لِمْدِينَة إِسْمْهَا النَّاصْرَة وِسْكِنْ فِيهَا بَاشْ يْتِمْ الِّي قَالُوهْ الأَنْبِيَاءْ: «بَاشْ يِتْسَمَّى نَاصْرِي.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index