Search form

مَتَّى 2:16

قَتْلاَنْ الصْغَارْ فِي بِيتْ لَحْمْ

16وْوَقْتِلِّي شَافْ هِيرُودُسْ الِّي الحُكَمَاءْ تْمَسْخْرُوا عْلِيهْ، تْغَشِشْ بَرْشَة وِأْمَرْ بْقَتْلاَنْ الصْغَارْ الكُلْ فِي بِيتْ لَحْمْ وْفِي البْلاَيِصْ الِّي دَايْرَة بِيهَا مِلِّي عْمُرْهُمْ عَامِينْ وْأَقَلْ، بْحَسْبْ الوَقْتْ الِّي قَالُولُو عْلِيهْ الحُكَمَاءْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index