Search form

مَتَّى 2:9

9بَعْدْ مَا سَمْعُوا كْلاَمْ المَلِكْ مْشَاوْ. وْوَقْتِلِّي هُومَا فِي الطْرِيقْ إِذَا بِيهَا النِّجْمَة الِّي شَافُوهَا قْبَلْ فِي الشَّرْقْ قَاعْدَة تِمْشِي قُدَّامْهُمْ حَتَّى لِينْ وُصْلِتْ وْوُقْفِتْ فُوقْ البْلاَصَة الِّي فِيهَا الطْفُلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index