Search form

مَتَّى 20

مَثَلْ الخَدَّامَا مْتَاعْ سَانْيِةْ العْنِبْ

1«رَاهِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْمُولَى دَارْ خْرَجْ الصْبَاحْ بِكْرِي بَاشْ يْحُطْ خَدَّامَا فِي سَانْيِةْ العْنِبْ مْتَاعُو. 2وِتْفَاهِمْ مْعَ الخَدَّامَا عْلَى بْيَاسَة مْتَاعْ فِضَّة فِي النْهَارْ وِبْعَثْهُمْ لْسَانْيِةْ العْنِبْ. 3وِخْرَجْ مْعَ التِّسْعَة، يَاخِي شَافْ جْمَاعَة أُخْرِينْ وَاقْفِينْ فِي السُّوقْ وْبَطَّالاَ 4وْقَالِلْهُمْ: "إِنْتُومَا زَادَا إِمْشِيوْ لْسَانْيِةْ العْنِبْ، وْتَوْ نَعْطِيكُمْ حَقّْكُمْ، يَاخِي مْشَاوْ." 5وِخْرَجْ مَرَّة أُخْرَى تَقْرِيبْ مْعَ نُصْفْ النْهَارْ، وِمْبَاعِدْ مْعَ الثْلاَثَة مْتَاعْ العْشِيَّة، وِعْمَلْ نَفْسْ الشَّيْء. 6وِخْرَجْ تَقْرِيبْ مْعَ الخَمْسَة مْتَاعْ العْشِيَّة، وِلْقَى نَاسْ أُخْرِينْ قَاعْدِينْ، وْقَالِلْهُمْ: "شْبِيكُمْ قَاعْدِينْ هْنَا بَطَّالاَ النْهَارْ الكُلْ؟" 7قَالُولُو: "حَتَّى وَاحِدْ مَا عَيّْطِلْنَا بَاشْ نِخْدْمُوا." قَالِلْهُمْ: "إِنْتُومَا زَادَا إِمْشِيوْ اخْدْمُوا فِي سَانْيِةْ العْنِبْ." 8وْكِجَاتْ العْشِيَّة، قَالْ مُولَى العْنِبْ لِلِّي لاَهِي بِالخَدَّامَا: نَادِي الخَدَّامَا وْخَلِّصْهُمْ، أَبْدَى بِالإِخْرَانِينْ حَتَّى لِينْ تُوصِلْ لِلوَالَى. 9وْجَاوْ الجْمَاعَة الِّي بْدَاوْا يِخْدْمُوا مْعَ الخَمْسَة مْتَاعْ العْشِيَّة وْكُلْ وَاحِدْ فِيهُمْ خْذَا بْيَاسَة مْتَاعْ فِضَّة. 10وْوَقْتِلِّي جَاوْ اللْوَالَى، مْشَى فِي بَالْهُمْ الِّي هُومَا بَاشْ يَاخْذُوا أَكْثِرْ مِالأُخْرِينْ، آمَا كُلْ وَاحِدْ فِيهُمْ خْذَا بْيَاسَة مْتَاعْ فِضَّة. 11وْوَقْتِلِّي هُومَا يُخْلْصُوا تْغَشَشُوا عْلَى مُولَى العْنِبْ، 12وْقَالُوا: "الإِخْرَانِينْ هَاذُومَا خِدْمُوا سَاعَة وَحْدَة، وْإِنْتِ خَلِّصْتْهُمْ كِيفْنَا أَحْنَا الِّي خْدِمْنَا النْهَارْ الكُلُّو فِي السْخَانَة!" 13آمَا هُوَ جَاوِبْ وَاحِدْ مِنْهُمْ: "يَا صَاحْبِي، آنَا رَانِي مَا ظْلَمْتِكْشْ. يَاخِي مُوشْ تْفَاهِمْتْ مْعَايَا عْلَى بْيَاسَة مْتَاعْ فِضَّة؟ 14خُوذْ حَقِّكْ وْإِمْشِي. آنَا حَبِّيتْ نَعْطِي لِلإِخْرَانِي هَاذَا كِيفْ مَا نَعْطِيكْ إِنْتِ، 15يَاخِي مَا عِنْدِيشْ الحَقْ بَاشْ نِتْصَرِّفْ فِي فْلُوسِي كِيفْ مَا نْحِبْ؟ وِلاَّ إِنْتِ حْسُودِي عْلَى خَاطِرْنِي آنَا كْرِيمْ؟"» 16وْقَالْ يَسُوعْ: «آمَا الإِخْرَانِينْ بَاشْ يْوَلِّيوْ لُولاَنِينْ، ولُولاَنِينْ بَاشْ يْوَلِّيوْ الإِخْرَانِينْ.»

يَسُوعْ يْخَبِّرْ مَرَّة ثَالْثَة عْلَى مُوتُو وِقْيَامْتُو

(مَرْقُسْ ‏10‏:‏32‏-34؛ لُوقَا ‏18‏:‏31‏-34)

17وْكِكَانْ يَسُوعْ طَالِعْ لْأُورْشَلِيمْ، هَزْ الأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ عْلَى جْنَبْ، وْقَالِلْهُمْ فِي الطْرِيقْ: 18«هَانَا طَالْعِينْ لْأُورْشَلِيمْ، وْآنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ يْسَلّْمُونِي لْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ، وْبِشْ يُحْكْمُوا عْلِيَّ بِالمُوتْ 19وْبِشْ يْسَلّْمُونِي لِلشْعُوبْ الأُخْرِينْ، بَاشْ يِتْمَسْخْرُوا عْلِيَّ وْيَضْرْبُونِي بِالسُّوطْ وْيُصْلْبُونِي، وْبِشْ نْقُومْ فِي النْهَارْ الثَّالِثْ.»

الشَّيْء الِّي طَلْبَاتُو أُمْ يَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا

(مَرْقُسْ ‏10‏:‏35‏-45)

20وِمْبَاعِدْ جَاتُو مَرْةْ زَبَدِي وِمْعَاهَا وْلاَدْهَا، وْسِجْدِتْ قُدَّامُو وْطَلْبِتْ مِنُّو حَاجَة. 21وْقَالِلْهَا يَسُوعْ: «شْنُوَّة تْحِبْ؟» قَالِتْلُو: «أُأْمُرْ إِنُّو وْلاَدِي لِزُّوزْ هَاذُومَا يُقْعْدُوا، وَاحِدْ عْلَى يْمِينِكْ وِالآخَرْ عْلَى يْسَارِكْ فِي المَمْلْكَة مْتَاعِكْ.»

22آمَا يَسُوعْ جَاوِبْ: «إِنْتُومَا مَا كُمْشْ عَارْفِينْ شْنُوَّة قَاعْدِينْ تُطْلْبُوا. يَاخِي تْنَجّْمُوا تُشْرْبُوا مِالكَاسْ الِّي آنَا بَاشْ نُشْرُبْ مِنْهَا؟» قَالُولُو: «انَّجّْمُوا!» 23قَالِلْهُمْ: «إِنْتُومَا بَاشْ تُشْرْبُوا الكَاسْ مْتَاعِي، آمَا مَا نِيشْ آنَا الِّي نْقَرِرْ شْكُونْ بَاشْ يُقْعُدْ عْلَى يْمِينِي وِعْلَى يْسَارِي، آمَا رَاهُو بُويَا هُوَ الِّي حَضِّرْ نَاسْ لِلبْلاَصَة هَاذِيكَا.» 24وْوَقْتِلِّي سَمْعُوا العَشْرَة تْلاَمْذَة الأُخْرِينْ الشَّيْء هَاذَاكَا، تْغَشَشُوا عْلَى الزُّوزْ إِخْوَة. 25آمَا يَسُوعْ نَادَالْهُمْ بَاشْ يْجِيوْهْ وْقَالْ: «إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي الحُكَّامْ مْتَاعْ الشْعُوبْ يِتْحَكّْمُوا فِيهُمْ، وِلِّي عِنْدْهُمْ سُلْطَة يِتْسَلّْطُوا عْلِيهُمْ، 26آمَا انْتُومَا لاَزِمْ مَا يْكُونِشْ مَا بِينَاتْكُمْ الشَّيْء هَاذَاكَا. آمَا الِّي يْحِبْ يْكُونْ فِيكُمْ عْظِيمْ، خَلِّيهْ يْكُونْ خَادِمْ لِيكُمْ. 27وِلِّي يْحِبْ يْوَلِّي لُوِّلْ فِيكُمْ خَلِّيهْ يْكُونْ عَبْدْ لِلنَّاسْ الكُلْ. 28حَتَّى مِنِّي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ مَا جِيتِشْ بَاشْ النَّاسْ يِخْدْمُونِي، آمَا بَاشْ نِخْدِمْهُمْ وْنَعْطِي حْيَاتِي بَاشْ نِفْدِي بِيهَا بَرْشَة مِنْهُمْ.»

يَسُوعْ يِشْفِي زُوزْ عِمْيَانْ

(مَرْقُسْ ‏10‏:‏46‏-52؛ لُوقَا ‏18‏:‏35‏-43)

29وْوَقْتِلِّي يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو خَارْجِينْ مِنْ أَرِيحَا، بَرْشَة نَاسْ تَبّْعُوهْ. 30وْثَمَّة زُوزْ رْجَالْ عِمْيَانْ قَاعْدِينْ بِجْنَبْ الطْرِيقْ وْسَمْعُوا الِّي يَسُوعْ مِتْعَدِّي مِنْ غَادِي يَاخِي بْدَاوْا يْصِيحُوا: «يَا سِيدْنَا، يَا وِلْدْ دَاوُدْ أَرْحِمْنَا!»

31يَاخِي النَّاسْ صَاحُوا عْلِيهُمْ بَاشْ يُسْكْتُوا. آمَا هُومَا صَاحُوا أَكْثِرْ: «يَا سِيدْنَا، يَا وِلْدْ دَاوُدْ أَرْحِمْنَا!» 32وِوْقُفْ يَسُوعْ وْنَادَالْهُمْ وْقَالِلْهُمْ: «شْنُوَّة تْحِبُّونِي نَعْمْلِلْكُمْ؟» 33قَالُولُو: «يَا سِيدْنَا، نْحِبُّوا نَرْجْعُوا نْشُوفُوا!» 34وْحَنْ عْلِيهُمْ يَسُوعْ وْمَسِّلْهُمْ عِينِيهُمْ، وْبِالوَقْتْ وَلاَّوْ يْشُوفُوا وْتَبّْعُوهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index