Search form

مَتَّى 20:22

22آمَا يَسُوعْ جَاوِبْ: «إِنْتُومَا مَا كُمْشْ عَارْفِينْ شْنُوَّة قَاعْدِينْ تُطْلْبُوا. يَاخِي تْنَجّْمُوا تُشْرْبُوا مِالكَاسْ الِّي آنَا بَاشْ نُشْرُبْ مِنْهَا؟» قَالُولُو: «انَّجّْمُوا!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index