Search form

مَتَّى 20:26

26آمَا انْتُومَا لاَزِمْ مَا يْكُونِشْ مَا بِينَاتْكُمْ الشَّيْء هَاذَاكَا. آمَا الِّي يْحِبْ يْكُونْ فِيكُمْ عْظِيمْ، خَلِّيهْ يْكُونْ خَادِمْ لِيكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index