Search form

مَتَّى 21

يَسُوعْ يُدْخُلْ لْأُورْشَلِيمْ

(مَرْقُسْ ‏11‏:‏1‏-11؛ لُوقَا ‏19‏:‏28‏-40؛ يُوحَنَّا ‏12‏:‏12‏-19)

1كِقُرْبُوا يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو لْأُورْشَلِيمْ وْوُصْلُوا لْقَرْيِةْ بِيتْ فَاجِي الِّي بِحْذَا جْبَلْ الزِّيتُونْ، الوَقْتْ هَاذَاكَا بْعَثْ يَسُوعْ زُوزْ تْلاَمْذَة، 2وْقَالِلْهُمْ: «إِمْشِيوْ لِلقَرْيَة الِّي مْقَابْلِتْكُمْ، تَوْ تَلْقَاوْ بْهِيمَة مَرْبُوطَة وِمْعَاهَا جَحْشْ، حِلُّولْهُمْ الرْبَاطْ وْجِيبُوهُمْلِي. 3وْإِذَا كَانْ أَيْ وَاحِدْ يْقُلْكُمْ حَاجَة، جَاوْبُوهْ: "الرَّبْ حَاجْتُو بِيهُمْ." وْتَوْ يْرَجَّعْهُمْ بِالوَقْتْ. 4الشَّيْء هَاذَا وْقَعْ بَاشْ يْتِمْ الِّي قَالُو النَّبِي: 5- قُولُوا لْبِنْتْ صِهْيُونْ:

هَاوْ المَلِكْ مْتَاعِكْ جَايِكْ

مِتْوَاضَعْ وْرَاكِبْ عْلَى بْهِيمَة

وِعْلَى جَحْشْ وِلْدْ بْهِيمَة.»

6مْشَاوْ الزُّوزْ تْلاَمْذَة وْعَمْلُوا كِيفْ مَا أْمَرْهُمْ يَسُوعْ 7وْجَابُوا البْهِيمَة وِالجَّحْشْ وْحَطُّوا عْلِيهُمْ كْبَابِطْهُمْ وِرْكِبْ يَسُوعْ. 8وْأَغْلَبِيِّةْ النَّاسْ فِرْشُوا كْبَابِطْهُمْ فِي الطْرِيقْ، وْأُخْرِينْ قَصُّوا عِيدَانْ مْتَاعْ شَجَرْ وْحَطُّوهُمْ فِي الطْرِيقْ. 9- وِالنَّاسْ الِّي سِبْقُوهْ وِلِّي يْتَبّْعُوا فِيهْ يْنَادِيوْ:

أُوصَنَّا لْوِلْدْ دَاوُدْ!

مُبَارَكْ إِلِّي جَايْ بْإِسْمْ الرَّبْ!

أُوصَنَّا فِي الأَعَالِي!

10وْكِدْخَلْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ خَاضِتْ المْدِينَة الكُلْهَا وْسِأْلِتْ: «شْكُونُو هَاذَا؟» 11وْقَالُوا النَّاسْ: «هَاذَا النَّبِي يَسُوعْ الِّي مِالنَّاصْرَة الِّي فِي الجَلِيلْ.»

يَسُوعْ يْطَرِّدْ البَيَّاعَة مِنْ الهَيْكِلْ

(مَرْقُسْ ‏11‏:‏15‏-19؛ لُوقَا ‏19‏:‏45‏-48؛ يُوحَنَّا ‏2‏:‏13‏-22)

12وِدْخَلْ يَسُوعْ لِلهَيْكِلْ مْتَاعْ اللهْ وْطَرِّدْ الِّي يْبِيعُوا وْيِشْرِيوْ فِي وُسْطْ الهَيْكِلْ الكُلْهُمْ، وِقْلِبْ الطْوَاوِلْ مْتَاعْ الِّي يْصَرّْفُوا فِي الفْلُوسْ وِالكْرَاسِي مْتَاعْ الِّي يْبِيعُوا فِي الحْمَامْ، 13- وْقَالِلْهُمْ: «مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

بِيتِي بَاشْ تِتْسَمَّى بِيتْ الصَّلاَةْ،

وْإِنْتُومَا رَدِّيتُوهَا دَامُوسْ السُّرَّاقْ!»

14وْجَاوْهْ العِمْيَانْ وِالعِيَّابْ لِلهَيْكِلْ وْهُوَ شْفَاهُمْ. 15آمَا رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ تْغَشَشُوا وَقْتِلِّي شَافُوا المُعْجْزَاتْ الِّي عْمَلْهَا يَسُوعْ وْكِيفَاشْ الوْلاَدْ الصْغَارْ يْنَادِيوْ فِي الهَيْكِلْ: «أُوصَنَّا لْوِلْدْ دَاوُدْ!» 16- وْقَالُولُو: «يَاخِي تِسْمَعْ فِيهُمْ آشْ قَاعْدِينْ يْقُولُوا؟» قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «إِي نْعَمْ، يَاخِي عْمُرْكُمْ مَا قْرِيتُوا الآيَة هَاذِي: "خَرِّجْتْ كْلاَمْ فِيهْ شُكْرْ للهْ مِنْ افَّامْ الصْغَارْ وِلِّي مَا زَالُوا يَرْضْعُوا؟"» 17وْخَلاَّهُمْ وِخْرَجْ البَرَّة مِالمْدِينَة لْبِيتْ عَنْيَا وْبَاتْ الغَادِي.

يَسُوعْ يِلْعِنْ الكَرْمَة

(مَرْقُسْ ‏11‏:‏12‏-14،‏20‏-24)

18وْوَقْتِلِّي كَانْ رَاجِعْ لِلمْدِينَة فِي الصْبَاحْ، يَسُوعْ جَاعْ 19وْشَافْ كَرْمَة عْلَى جْنَبْ الطْرِيقْ يَاخِي مْشَالْهَا، وْمَا لْقَى فِيهَا كَانْ الوْرَقْ وْقَالِلْهَا: «عُمْرِكْ مَا تْجِيبِي الغَلَّة لِلأَبَدْ!» وْيِبْسِتْ الكَرْمَة بِالوَقْتْ. 20تْعَجّْبُوا التْلاَمْذَة كِشَافُوا الشَّيْء الِّي جْرَى وْقَالُوا: «عْلاَشْ الكَرْمَة يِبْسِتْ بِالوَقْتْ؟» 21وْجَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ، إِذَا كَانْ عِنْدْكُمْ إِيمَانْ وْمَا تْشِكُّوشْ جِمْلَة، مَا كُمْشْ بَاشْ تَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي تِعْمَلْ لِلكَرْمَة آكَاهُو، آمَا رَاكُمْ بَاشْ تْقُولُوا حَتَّى لِلجْبَلْ: "اتْقَلِّعْ وْطِيحْ فِي البْحَرْ!" وْرَاهُو الشَّيْء هَاذَاكَا بَاشْ يَاقَعْ. 22أَيْ حَاجَة تُطْلْبُوهَا فِي الصَّلاَةْ، امّْنُوا الِّي إِنْتُومَا خْذِيتُوهاَ تَوْ تَاخْذُوهَا.»

السُّلْطَة مْتَاعْ يَسُوعْ

(مَرْقُسْ ‏11‏:‏27‏-33؛ لُوقَا ‏20‏:‏1‏-8)

23وْكِدْخَلْ يَسُوعْ لِلهَيْكِلْ، جَاوْهْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالشْيُوخْ مْتَاعْ الشَّعْبْ وَقْتِلِّي هُوَ يْعَلِّمْ وْقَالُوا: «بْأَيْ سُلْطَة قَاعِدْ تَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَا؟ وِشْكُونْ عْطَاكْ السُّلْطَة هَاذِي؟» 24جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «آنَا زَادَا بَاشْ نِسْإِلْكُمْ سُؤَالْ وَاحِدْ، إِذَا كَانْ تْجَاوْبُونِي عْلِيهْ، آنَا زَادَا بَاشْ نْقُلْكُمْ بْأَيْ سُلْطَة آنَا قَاعِدْ نَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَا: 25مْنِينْ جَاتْ المَعْمُودِيَّة مْتَاعْ يُوحَنَّا؟ مِالسْمَاءْ وِلاَّ مِنْ عِنْدْ النَّاسْ؟»

يَاخِي تْفَاهْمُوا مَا بِينَاتْهُمْ: «إِذَا كَانْ نْقُولُوا: "مِالسْمَاءْ" بَاشْ يْقُلْنَا: "إِمَّالاَ عْلاَشْ مَا امِّنْتُوشْ بِيهْ؟" 26آمَا إِذَا كَانْ نْقُولُوا: "مِنْ عِنْدْ النَّاسْ." نْخَافُوا مِالنَّاسْ عْلَى خَاطِرْهُمْ الكُلْهُمْ مِتْأَكّْدِينْ الِّي يُوحَنَّا نَبِي.» 27إِمَّالاَ جَاوْبُوا يَسُوعْ: «مَا نَعْرْفُوشْ.» وْقَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «حَتَّى آنَا مَا نْقُلْكُمْشْ بْأَيْ سُلْطَة نَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَا.»

مَثَلْ الزُّوزْ وْلاَدْ

28«شْنُوَّة رَايْكُمْ؟ ثَمَّة رَاجِلْ عَنْدُو زُوزْ وْلاَدْ. مْشَى لِلأَوِّلْ وْقَالُّو: "يَا وِلْدِي، إِمْشِي إِخْدِمْ اليُومْ فِي سَانْيِةْ العْنِبْ." 29يَاخِي جَاوْبُو وِلْدُو: "مَا نِيشْ مَاشِي." آمَا مْبَاعِدْ نْدِمْ وِمْشَى. 30وِمْشَى لْوِلْدُو الآخَرْ وْقَالُّو نَفْسْ الشَّيْء الِّي قَالُو لْوِلْدُو الأُوِّلْ، يَاخِي جَاوْبُو: "هَانِي مَاشِي، يَا سِيدِي!" آمَا مَا مْشَاشْ. 31آنَاهُو مِالزُّوزْ الإِخْوَة الِّي عْمَلْ الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ بُوهْ؟» قَالُولُو الشْيُوخْ: «الأُوِّلْ.» قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «نْقُولِلْكُمْ الحَقْ: الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالنْسَاء الفَاسْدِينْ قَاعْدِينْ يُدْخْلُوا قْبَلْكُمْ لْمَمْلِكْةْ اللهْ. 32جَاكُمْ يُوحَنَّا كِيفْ رَاجِلْ بَارْ يَاخِي مَا امِّنْتُوشْ بِيهْ آمَا الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالنْسَاء الفَاسْدِينْ امّْنُوا بِيهْ. وْحَتَّى وَقْتِلِّي شُفْتُوا الشَّيْء هَاذَاكَا مَا تُبْتُوشْ وْمَا امِّنْتُوشْ بِيهْ.»

مَثَلْ الخَدَّامَا مْتَاعْ سَانْيِةْ العْنِبْ

(مَرْقُسْ ‏12‏:‏1‏-12؛ لُوقَا ‏20‏:‏9‏-19)

33«اسْمْعُوا مَثَلْ آخَرْ: كَانْ ثَمَّة رَاجِلْ زْرَعْ سَانْيَة مْتَاعْ عْنِبْ، وْدَوِّرْهَا بْسُورْ وِبْنَى فِيهَا مَعْصْرَة وِعْمَلْ فِيهَا نَاظُورْ وِمْبَاعِدْ كْرَاهَا لِجْمَاعَة خَمَّاسَا وْسَافِرْ لِبْلاَدْ أُخْرَى. 34وْكِقْرُبْ الوَقْتْ الِّي يْطِيبْ فِيهْ العْنِبْ، بْعَثْ الخُدَّامْ مْتَاعُو لِلخَمَّاسَا بَاشْ يَبْعْثُولُو الصَّابَة. 35وْشَدُّوا الخَمَّاسَا الخُدَّامْ مْتَاعُو وْضَرْبُوا وَاحِدْ مِنْهُمْ، وقَتْلُوا الآخَرْ، وْرَجْمُوا وَاحِدْ آخَرْ بِالحْجَرْ. 36وِبْعَثْ مُولَى العْنِبْ خُدَّامْ مَرَّة أُخْرَى أَكْثِرْ مِلِّي بْعَثْهُمْ المَرَّة الأُولَى، يَاخِي عَمْلُوا فِيهُمْ نَفْسْ الشَّيْء. 37مْبَاعِدْ بْعَثِّلْهُمْ وِلْدُو وْقَالْ: "تَوْ يْقَدّْرُوا وِلْدِي." 38آمَا وَقْتِلِّي الخَمَّاسَا شَافُوا الوْلَدْ قَالُوا لِبْعَضْهُمْ: "هَاذَا هُوَ الِّي بَاشْ يُورِثْ! إِيجَاوْ نُقْتْلُوهْ ونَاخْذُوا الوَرْثَة مْتَاعُو!" 39وْشَدُّوهْ وْخَرّْجُوهْ البَرَّا مِنْ سَانْيِةْ العْنِبْ وْقَتْلُوهْ.

40إِمَّالاَ وَقْتِلِّي يْجِي مُولَى السَّانْيَة مْتَاعْ العْنِبْ آشْ بَاشْ يَعْمِلْ فِي الخَمَّاسَا هَاذُوكُمْ؟» 41قَالُولُو شْيُوخْ اليْهُودْ: «بَاشْ يُقْتُلْ هَاكَا الأَشْرَارْ وْيَعْطِي سَانْيِةْ العْنِبْ لْخَمَّاسَا أُخْرِينْ الِّي بَاشْ يَعْطُوهْ الصَّابَة مْتَاعْ العْنِبْ فِي وَقْتْهَا.»

42- قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي عْمُرْكُمْ مَا قْرِيتُوا فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

الحَجْرَة الِّي رَفْضُوهَا البَنَّايَا

وَلاَّتْ حَجْرِةْ السَّاسْ.

الرَّبْ عْمَلْ الشَّيْء هَاذَا،

وْهُوَ عْجِيبْ فِي عِينِينَا.

43هَاذَاكَا عْلاَشْ نْقُلْكُمْ: مَمْلِكْةْ اللهْ بَاشْ تِتْفَكِّلْكُمْ وْتِتْعْطَى لْشَعْبْ يَعْمْلُوا الثَّمَرْ مْتَاعْهَا.» 44+

45وْوَقْتِلِّي سَمْعُوا رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالفَرِّيسِيِّينْ الأَمْثَالْ هَاذُومَا، فِهْمُوا الِّي هُوَ كَانْ يَحْكِي عْلِيهُمْ هُومَا. 46آمَا كِحَاوْلُوا بَاشْ يْشِدُّوهْ، خَافُوا مِالنَّاسْ، عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا يِعْتَبْرُوهْ نَبِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index