Search form

مَتَّى 21:31

31آنَاهُو مِالزُّوزْ الإِخْوَة الِّي عْمَلْ الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ بُوهْ؟» قَالُولُو الشْيُوخْ: «الأُوِّلْ.» قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «نْقُولِلْكُمْ الحَقْ: الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالنْسَاء الفَاسْدِينْ قَاعْدِينْ يُدْخْلُوا قْبَلْكُمْ لْمَمْلِكْةْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index