Search form

مَتَّى 21:32

32جَاكُمْ يُوحَنَّا كِيفْ رَاجِلْ بَارْ يَاخِي مَا امِّنْتُوشْ بِيهْ آمَا الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالنْسَاء الفَاسْدِينْ امّْنُوا بِيهْ. وْحَتَّى وَقْتِلِّي شُفْتُوا الشَّيْء هَاذَاكَا مَا تُبْتُوشْ وْمَا امِّنْتُوشْ بِيهْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index