Search form

مَتَّى 22

مَثَلْ الحَفْلَة مْتَاعْ المَلِكْ

(لُوقَا ‏14‏:‏15‏-24)

1وْكَلِّمْهُمْ يَسُوعْ مَرَّة أُخْرَى بِالأَمْثَالْ وْقَالْ: 2«مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْمَلِكْ عْمَلْ سَهْرِيَّة فِي العِرْسْ مْتَاعْ وِلْدُو. 3وِبْعَثْ الخُدَّامْ بَاشْ يْنَادِي لِلمِسْتَدْعِينْ لِلسَّهْرِيَّة مْتَاعْ العِرْسْ، آمَا هُومَا مَا جَاوْشْ. 4وِبْعَثْ خُدَّامْ أُخْرِينْ مَرَّة أُخْرَى وْقَالْ: "قُولُوا لِلمِسْتَدْعِينْ: هَانِي حَضِّرْتْ عْشَايَا وِذْبَحْتْ الثِّيرَانْ وِالبْقَرْ السْمِينْ وْكُلْ شَيْء حْضَرْ، إِيجَاوْ لِلسَّهْرِيَّة مْتَاعْ العِرْسْ!" 5آمَا هُومَا مَا عَمْلُوشْ حْسَابْ لِلسَّهْرِيَّة وِمْشَاوْ عْلَى رْوَاحْهُمْ، وَاحِدْ مْشَى لِلسَّانْيَة مْتَاعُو، وْوَاحِدْ مْشَى لْحَانُوتُو، 6وِالأُخْرِينْ شَدُّوا الخُدَّامْ مْتَاعُو وْهَانُوهُمْ وْقَتْلُوهُمْ. 7تْغَشِشْ المَلِكْ وِبْعَثْ الجُنُودْ مْتَاعُو وِقْتَلْ المْجَرّْمَة هَاذُوكُمْ وِحْرَقِّلْهُمْ مْدِينِتْهُمْ. 8وِمْبَاعِدْ قَالْ لِلخُدَّامْ مْتَاعُو: "السَّهْرِيَّة حَضْرِتْ آمَا المِسْتَدْعِينْ مَا يِسْتَاهْلُوشْ، 9إِمَّالاَ إِمْشِيوْ لِلشْوَارِعْ وِاسْتَدْعُوا قَدْ مَا تْنَجّْمُوا النَّاسْ لِلسَّهْرِيَّة مْتَاعْ العِرْسْ." 10وِالخُدَّامْ هَاذُوكُمْ خَرْجُوا لِلطْرِيقْ وْجَابُوا النَّاسْ البَاهِينْ والخَايْبِينْ الكُلْهُمْ، يَاخِي تِمْلاَتْ بِيتْ العِرْسْ بِالضْيُوفْ. 11آمَا وَقْتِلِّي جَا المَلِكْ بَاشْ يْشُوفْ الضْيُوفْ، شَافْ رَاجِلْ مُوشْ لاَبِسْ كِسْوَة. يَاخِي قَالُّو: 12"كِيفَاشْ دْخَلْتْ لِهْنَا وْمَاكِشْ لاَبِسْ لِبْسِةْ العِرْسْ؟" يَاخِي الرَّاجِلْ سْكِتْ. 13وَقْتْهَا قَالْ المَلِكْ لِلخُدَّامْ: "كَتّْفُوهْ مِنْ يْدِيهْ وْسَاقِيهْ وْأُرْمِيوْهْ البَرَّة فِي الظْلاَمْ وِالغَادِي بَاشْ يْكُونْ البْكَاءْ وْغَزَّانْ السِّنِّينْ." 14رَاهُمْ بَرْشَة نَاسْ مِسْتَدْعِينْ، آمَا شْوَيَّة بَرْكْ مُخْتَارِينْ.»

دَفْعَانْ الضَّرَايِبْ لِلقَيْصَرْ

(مَرْقُسْ ‏12‏:‏13‏-17؛ لُوقَا ‏20‏:‏20‏-26)

15الوَقْتْ هَاذَاكَا مْشَاوْ الفَرِّيسِيِّينْ وِتْفَاهْمُوا كِيفَاشْ يْحَصّْلُوا يَسُوعْ بْكِلْمَة. 16وْبِعْثُولُو التْلاَمْذَة مْتَاعْهُمْ وِمْعَاهُمْ جْمَاعَة مِنْ حِزْبْ هِيرُودُسْ وْقَالُولُو: «يَا مُعَلِّمْ، أَحْنَا نَعْرْفُوا الِّي إِنْتِ صَادِقْ، وِتْعَلِّمْ فِي طْرِيقْ اللهْ بِالحَقْ، وْمَا يْهِمِّكْشْ فِي حَتَّى حَدْ، عْلَى خَاطْرِكْ مَا تْرَاعِيشْ مْقَامَاتْ النَّاسْ. 17قُولِلْنَا: شْنُوَّة رَايِكْ؟ يَاخِي حْلاَلْ بَاشْ نَدْفْعُوا الضَّرَايِبْ لِلقَيْصَرْ وِلاَّ لاَ؟»

18آمَا يَسُوعْ فَاقْ بِالخُبْثْ مْتَاعْهُمْ، وْقَالِلْهُمْ: «يَا مُنَافْقِينْ! عْلاَشْ تْجَرّْبُوا فِيَّ؟ 19وَرِّيوْنِي الفْلُوسْ مْتَاعْ الضَّرَايِبْ!» يَاخِي جَابُولُو بْيَاسَة مْتَاعْ فِضَّة. 20قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «مْتَاعْ شْكُونْ التَّصْوِيرَة هَاذِي وِالإِسْمْ هَاذَا؟» 21قَالُوا: «مْتَاعْ القَيْصَرْ!» يَاخِي قَالِلْهُمْ: «إِمَّالاَ، أَعْطِيوْ الحَاجَاتْ مْتَاعْ القَيْصَرْ لِلقَيْصَرْ، وِالحَاجَاتْ مْتَاعْ اللهْ للهْ!» 22وِتْعَجّْبُوا وَقْتِلِّي سَمْعُوا الكْلاَمْ هَاذَاكَا، وْخَلَّاوْهْ وِمْشَاوْ.

قْيَامِةْ المُوتَى

(مَرْقُسْ ‏12‏:‏18‏-27؛ لُوقَا ‏20‏:‏27‏-40)

23فِي النْهَارْ هَاذَاكَا بِيدُو جاوْ الصَّدُّوقِيِّينْ لْيَسُوعْ وْهُومَا الِّي يْقُولُوا الِّي مَا ثَمَّاشْ قْيَامَة بَعْدْ المُوتْ، وْسِأْلُوهْ سُؤَالْ 24- وْقَالُوا: «يَا مُعَلِّمْ، مُوسَى قَالْ: "إِذَا كَانْ وَاحِدْ يْمُوتْ وْمَا عِنْدُوشْ وْلاَدْ، يِلْزِمْ خُوهْ يْعَرِّسْ بْمَرْتُو وِيْجِيبْ وْلاَدْ لْخُوهْ." 25وْتَوَّا كَانُوا ثَمَّة سَبْعَة إِخْوَة مَا بِينَاتْنَا، وْعَرِّسْ الخُو الأُوُّلْ وْمَاتْ مِنْ غِيرْ مَا يْجِيبْ وْلاَدْ، وْمَرْتُو خْذَاهَا خُوهْ. 26وِجْرَى نَفْسْ الشَّيْء لِلثَّانِي وِالثَّالِثْ حَتَّى لِلخُو السَّابِعْ. 27وِمْبَعْدْهُمْ الكُلْ زَادِتْ مَاتِتْ المْرَا. 28إِمَّالاَ فِي يُومْ القْيَامَة المْرَا هَاذِيكَا بَاشْ تْكُونْ مَرْةْ شْكُونْ فِيهُمْ، عْلَى خَاطِرْهَا عَرّْسِتْ بِيهُمْ الكُلْهُمْ.» 29جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «إِنْتُومَا غَالْطِينْ، عْلَى خَاطِرْكُمْ مَا فْهِمْتُوشْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ وْقُدْرِةْ اللهْ. 30فِي يُومْ القْيَامَة رَاهُمْ لاَ يْعَرّْسُوا وْلاَ يْعَرّْسُوا بِيهُمْ، آمَا يْكُونُوا كِيفْ المْلاَيْكَة الِّي فِي السْمَاء. 31وْكَانْكُمْ عْلَى القْيَامَة مْتَاعْ المُوتَى، يَاخِي مَا قْرِيتُوشْ شْنُوَّة قَلْكُمْ اللهْ: 32- "آنَا إِلاَهْ إِبْرَاهِيمْ، وْإِلاَهْ إِسْحَاقْ، وْإِلاَهْ يَعْقُوبْ؟" هُوَ مُوشْ إِلاَهْ المُوتَى، هُوَ إِلاَهْ الحَيِّينْ.» 33وْكِسَمْعُوا النَّاسْ الكْلاَمْ هَاذَاكَا، تْعَجّْبُوا مِالتَّعْلِيمْ مْتَاعُو.

أَكْبِرْ وْصِيَّة

(مَرْقُسْ ‏12‏:‏28‏-34؛ لُوقَا ‏10‏:‏25‏-28)

34آمَا كِسَمْعُوا الفَرِّيسِيِّينْ الِّي هُوَ سَكِّتْ الصَّدُّوقِيِّينْ، جَاوْ مْعَ بْعَضْهُمْ. 35وْوَاحِدْ مِنْهُمْ وْهُوَ مِنْ عُلَمَاءْ الشَّرِيعَة سِأْلُو سُؤَالْ بَاشْ يْجَرّْبُو: 36«يَا مُعَلِّمْ، آنَاهِي أَكْبِرْ وْصِيَّة فِي الشَّرِيعَة؟»

37- جَاوْبُو يَسُوعْ: «حِبْ الرَّبْ إِلاَهِكْ بْقَلْبِكْ الكُلُّو، وِبْرُوحِكْ الكُلْهَا، وِبْعَقْلِكْ الكُلُّو. 38هَاذِي أَوِّلْ وأَكْبِرْ وْصِيَّة. 39- وِالوْصِيَّة الثَّانْيَة كِيفْهَا، حِبْ قْرِيبِكْ كِيفْ مَا تْحِبْ رُوحِكْ. 40الشَّرِيعَة الكُلْهَا وِالأَنْبِيَاءْ مِبْنِيِّينْ عْلَى الزُّوزْ وْصَايَا هَاذُومَا.»

المَسِيحْ وْدَاوُدْ

(مَرْقُسْ ‏12‏:‏35‏-37؛ لُوقَا ‏20‏:‏41‏-44)

41وَقْتِلِّي كَانُوا الفَرِّيسِيِّينْ مُجْتَمْعِينْ مْعَ بْعَضْهُمْ سْإِلْهُمْ يَسُوعْ سُؤَالْ: 42«شْنُوَّة رَايْكُمْ فِي المَسِيحْ؟ هُوَ وِلْدْ شْكُونْ؟» قَالُولُو: «وِلْدْ دَاوُدْ!» 43قَالِلْهُمْ: «كِيفَاشْ إِمَّالاَ دَاوُدْ يْنَادِيلُو "الرَّبْ" وَقْتِلِّي وْحَالُو الرُّوحْ وْقَالْ:

44- قَالْ رَبِّي لْسِيدِي:

أُقْعُدْ عْلَى يْمِينِي

حَتَّى لِينْ نْحُطْ أَعْدَاءِكْ تَحْتْ سَاقِيكْ.

45إِذَا كَانْ دَاوُدْ يْنَادِيلُو "رَبّْنَا"، إِمَّالاَ كِيفَاشْ يْكُونْ وِلْدُو؟»

46وْحَتَّى وَاحِدْ مَا كَانْ يْنَجِّمْ يْجَاوْبُو بْكِلْمَة. وْمِنْ النْهَارْ هَاذَاكَا حَتَّى وَاحِدْ مَا تْشَجَّعْ بَاشْ يِسْأْلُوا أَيْ سُؤَالْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index