Search form

مَتَّى 23

يَسُوعْ يْنَبِّهْ مِنْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ

(مَرْقُسْ ‏12‏:‏38‏-40؛ لُوقَا ‏11‏:‏37‏-52؛ ‏20‏:‏45‏-47)

1وِمْبَاعِدْ قَالْ يَسُوعْ لِلنَّاسْ وْلِتْلاَمِذْتُو: 2«الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ قَاعْدِينْ عْلَى الكُرْسِي مْتَاعْ مُوسَى، 3إِمَّالاَ أَعْمْلُوا وْأَحْفْظُوا كُلْ حَاجَة يْقُولُولْكُمْ عْلِيهَا. آمَا مَا تَعْمْلُوشْ كِيفْ مَا يَعْمْلُوا هُومَا، عْلَى خَاطِرْهُمْ يْقُولُوا وْمَا يَعْمْلُوشْ: 4يْحُطُّوا فِي حِمْلْ رْزِينْ عْلَى كْتَافْ النَّاسْ، آمَا هُومَا مَا يْمِسُّوهِشْ بِصْبُعْهُمْ. 5يَعْمْلُوا الحَاجَاتْ الكُلْ بَاشْ تْشُوفْهُمْ النَّاسْ، يْكَبّْرُوا فِي عْمَايِمْهُمْ وِيْطَوّْلُوا فِي ثْرَابِلْ لِبْسِتْهُمْ، 6وِيْحِبُّوا يُقْعْدُوا فِي البْقَايِعْ الأُولَى فِي السَّهْرِيَّاتْ وِالكْرَاسِي الأُولَى فِي المَجَامِعْ 7وِيْحِبُّوا النَّاسْ يْسَلْمُوا عْلِيهُمْ فِي الأَسْوَاقْ، وِيْنَادُولْهُمْ: "يَا مُعَلّْمِينْ" 8آمَا إِنْتُومَا مَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى حَدْ يْنَادِيلْكُمْ: "يَا مُعَلّْمِينْ"، عْلَى خَاطِرْكُمْ الكُلْكُمْ إِخْوَة وْعِنْدْكُمْ مُعَلِّمْ وَاحِدْ. 9وْمَا تْقُولُوشْ لْحَتَّى وَاحِدْ فِي الأَرْضْ "يَا بُونَا"، عْلَى خَاطِرْ عِنْدْكُمْ بُو وَاحِدْ الِّي هُوَ فِي السْمَاءْ. 10وْمَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى وَاحِدْ يْقُلْكُمْ: "يَا سْيَادِي" عْلَى خَاطِرْ عِنْدْكُمْ سِيدْ وَاحِدْ الِّي هُوَ المَسِيحْ. 11وْخَلِّي كْبِيرْكُمْ يِخْدِمْكُمْ 12الِّي يْطَلِّعْ مِنْ رُوحُو يَهْبِطْ، وِلِّي يِتْوَاضِعْ يِتْرْفَعْ.

13آمَا يَا وِيلْكُمْ يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! تْسَكّْرُوا فِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ فِي وْجُوهْ العْبَادْ، لاَ دْخَلْتُوا وْلاَ خَلِّيتُوا الدَّاخْلِينْ يُدْخْلُوا. 14+

15يَا وِيلْكُمْ يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! تْشُقُّوا البَرْ وِالبْحَرْ بَاشْ ادَّخْلُوا وَاحِدْ لْدِينْكُمْ، وْكِيُدْخُلْ، تْرُدُّوهْ مِسْتَاهِلْ جْهَنِّمْ قَدّْكُمْ مَرّْتِينْ!

16يَا وِيلْكُمْ يَا شْيُوخْ يَا عِمْيَانْ! الِّي تْقُولُوا: "الِّي يِحْلِفْ بِالهَيْكِلْ مُوشْ مَلْزُومْ بِيْمِينُو، آمَا الِّي يِحْلِفْ بِالذْهَبْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ رَاهُو مَلْزُومْ بِيْمِينُو." 17آنَا هُو الِّي عَنْدُو قِيمَة أَكْثِرْ، يَا جُهَّالْ وْيَا عِمْيَانْ؟ الذْهَبْ وِلاَّ الهَيْكِلْ الِّي رَدْ الذْهَبْ مُقَدَّسْ؟ 18وِتْقُولُوا: "الِّي يِحْلِفْ بِالمَذْبَحْ مُوشْ مَلْزُومْ بْحَتَّى شَيْء، آمَا الِّي يِحْلِفْ بِالقُرْبَانْ الِّي فُوقْ المَذْبِحْ رَاهُو مَلْزُومْ بِيْمِينُو." 19آنَا هُو الِّي عَنْدُو قِيمَة أَكْثِرْ، يَا عِمْيَانْ؟ القُرْبَانْ وِلاَّ المَذْبَحْ الِّي يْرُدْ القُرْبَانْ مُقَدَّسْ؟ 20إِمَّالاَ الِّي يِحْلِفْ بِالمَذْبَحْ رَاهُو حْلِفْ بِيهْ وبِالشَّيْء الِّي فُوقُو الكُلُّو! 21وِلِّي يِحْلِفْ بِالهَيْكِلْ رَاهُو يِحْلِفْ بِيهْ وْبِلِّي سَاكِنْ فِيهْ، 22وِلِّي يِحْلِفْ بِالسْمَاءْ يِحْلِفْ بِالعَرْشْ وبِالله الِّي قَاعِدْ عْلِيهْ.

23يَا وِيلْكُمْ يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! تَعْطِيوْ العْشُرْ مْتَاعْ النِّعْنَاعْ وِالشِّبْتْ وِالكَمُّونْ، وْهَمِّلْتُوا أَهَمْ الحَاجَاتْ الِّي فِي الشَّرِيعَة الِّي هُومَا العَدْلْ، الرَّحْمَة وِالإِيمَانْ، كَانْ لاَزِمْ عْلِيكُمْ تَعْمْلُوا هَاذُومَا وْمَا تْخَلِّيوْشْ آذُوكُمْ. 24يَلِّي تْقُودُوا فِي النَّاسْ يَا عِمْيَانْ! تْصَفُّوا المَاء مِالنَّامُوسَة وْتَبْلْعُوا الجْمَلْ.

25يَا وِيلْكُمْ يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! تَغْسْلُوا الكَاسْ وِالصْحَنْ مِنْ بَرَّا، وْمِنْ دَاخِلْ مِلْيَانِينْ بِالخَطْفَة وِالطْمَعْ. 26يَا الفَرِّيسِي يَا أَعْمَى! إِغْسِلْ فِي الأُوِّلْ الكَاسْ وِالصْحَنْ مِنْ دَاخِلْ بَاشْ مِنْ بَرَّا زَادَا يْكُونْ نْظِيفْ.

27يَا وِيلْكُمْ يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! كِيفْ القْبُورْ الِّي مَدْهُونَة بِالأَبْيِضْ، الِّي مِنْ بَرَّة تْبَانْ مِزْيَانَة آمَا مِنْ دَاخِلْ مِلْيَانَة بِعْظَامْ المُوتَى وِالحَاجَاتْ المَنْزُوسَة الكُلْهَا. 28وْإِنْتُومَا زَادَا، مِنْ بَرَّة تُظْهْرُوا لِلنَّاسْ أَبْرَارْ وْمِنْ دَاخِلْ مِلْيَانِينْ بِالنِّفَاقْ وِالشَّرْ.

29يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! تِبْنِيوْ فِي قْبُورْ الأَنْبِيَاءْ وِتْزَيّْنُوا فِي القْبُبْ مْتَاعْ الوِلْيَا الأَبْرَارْ، 30وِتْقُولُوا: "كَانْ جِينَا مُوجُودِينْ فِي وَقْتْ جْدُودْنَا، تَالِي رَانَا مَا شَارِكْنَاهُمْشْ فِي قَتْلاَنْ الأَنْبِيَاءْ." 31هَاكُمْ تِشْهْدُوا عْلَى رْوَاحْكُمْ الِّي إِنْتُومَا وْلاَدْ الِّي قَتْلُوا الأَنْبِيَاءْ. 32إِمَّالاَ إِنْتُومَا وَفُّوا المِيزَانْ مْتَاعْ جْدُودْكُمْ 33يَا وْلاَدْ اللْفَاعِي، كِيفَاشْ بَاشْ تُهْرْبُوا مِنْ الحُكْمْ مْتَاعْ عْذَابْ جْهَنِّمْ 34هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا نَبْعْثِلْكُمْ أَنْبِيَاءْ وْنَاسْ حُكَمَاءْ وْكُتَّابْ، ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي بَاشْ تُقْتْلُوهُمْ وْتُصْلْبُوهُمْ، وْثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي بَاشْ تَضْرْبُوهُمْ بِالسُّوطْ فِي المَجَامِعْ مْتَاعْكُمْ وِتْحَاوْزُوهُمْ مِنْ مْدِينَة لِمْدِينَة، 35- بَاشْ يْجِي عْلِيكُمْ كُلْ دَمْ طَاهِرْ جْرَى عْلَى الأَرْضْ، مِنْ دَمْ هَابِيلْ البَرِيءْ لْدَمْ زَكَرِيَّا وِلْدْ بَرَخِيَّا الِّي قْتَلْتُوهْ مَا بِينْ الهَيْكِلْ وِالمَذْبَحْ. 36نْقُلْكُمْ الحَقْ: الحَاجَاتْ الخَايْبِينْ هَاذُومَا الكُلْهُمْ بَاشْ يْجِيوْ عْلَى الجِيلْ هَاذَا!»

مْحَبِّةْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ

(لُوقَا ‏13‏:‏34‏-35)

37«يَا أُورْشَلِيمْ، يَا أُورْشَلِيمْ، يَلِّي تُقْتُلْ فِي الأَنْبِيَاءْ وْتُرْجُمْ فِي المَبْعُوثِينْ لِيهَا، قَدَّاشْ مِنْ مَرَّة حَبِّيتْ نْلِمْ وْلاَدِكْ مْعَ بْعَضْهُمْ كِيفْ مَا الدْجَاجَة تْلِمْ الفْلاَلِسْ مْتَاعْهَا تَحْتْ جْوَانِحْهَا. آمَا إِنْتُومَا مَا حَبِّيتُوشْ 38هَايْ دَارْكُمْ بَاشْ تَبْقَالْكُمْ خِرْبَة. 39رَانِي نْقُلْكُمْ: مَا عَادِشْ بَاشْ تْشُوفُونِي حَتَّى لِينْ يْجِي الوَقْتْ الِّي تْقُولُوا فِيهْ: "مُبَارَكْ الِّي جَايْ بْإِسْمْ الرَّبْ!"»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index