Search form

مَتَّى 23:15

15يَا وِيلْكُمْ يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! تْشُقُّوا البَرْ وِالبْحَرْ بَاشْ ادَّخْلُوا وَاحِدْ لْدِينْكُمْ، وْكِيُدْخُلْ، تْرُدُّوهْ مِسْتَاهِلْ جْهَنِّمْ قَدّْكُمْ مَرّْتِينْ!

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index