Search form

مَتَّى 23:23

23يَا وِيلْكُمْ يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! تَعْطِيوْ العْشُرْ مْتَاعْ النِّعْنَاعْ وِالشِّبْتْ وِالكَمُّونْ، وْهَمِّلْتُوا أَهَمْ الحَاجَاتْ الِّي فِي الشَّرِيعَة الِّي هُومَا العَدْلْ، الرَّحْمَة وِالإِيمَانْ، كَانْ لاَزِمْ عْلِيكُمْ تَعْمْلُوا هَاذُومَا وْمَا تْخَلِّيوْشْ آذُوكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index