Search form

مَتَّى 23:25

25يَا وِيلْكُمْ يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! تَغْسْلُوا الكَاسْ وِالصْحَنْ مِنْ بَرَّا، وْمِنْ دَاخِلْ مِلْيَانِينْ بِالخَطْفَة وِالطْمَعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index