Search form

مَتَّى 23:27

27يَا وِيلْكُمْ يَا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَا الفَرِّيسِيِّينْ المُنَافْقِينْ! كِيفْ القْبُورْ الِّي مَدْهُونَة بِالأَبْيِضْ، الِّي مِنْ بَرَّة تْبَانْ مِزْيَانَة آمَا مِنْ دَاخِلْ مِلْيَانَة بِعْظَامْ المُوتَى وِالحَاجَاتْ المَنْزُوسَة الكُلْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index