Search form

مَتَّى 23:3

3إِمَّالاَ أَعْمْلُوا وْأَحْفْظُوا كُلْ حَاجَة يْقُولُولْكُمْ عْلِيهَا. آمَا مَا تَعْمْلُوشْ كِيفْ مَا يَعْمْلُوا هُومَا، عْلَى خَاطِرْهُمْ يْقُولُوا وْمَا يَعْمْلُوشْ:

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index