Search form

مَتَّى 23:39

39رَانِي نْقُلْكُمْ: مَا عَادِشْ بَاشْ تْشُوفُونِي حَتَّى لِينْ يْجِي الوَقْتْ الِّي تْقُولُوا فِيهْ: "مُبَارَكْ الِّي جَايْ بْإِسْمْ الرَّبْ!"»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index