Search form

مَتَّى 23:4

4يْحُطُّوا فِي حِمْلْ رْزِينْ عْلَى كْتَافْ النَّاسْ، آمَا هُومَا مَا يْمِسُّوهِشْ بِصْبُعْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index