Search form

مَتَّى 24

يَسُوعْ يْخَبِّرْ عْلَى طِيحَانْ الهَيْكِلْ

(مَرْقُسْ ‏13‏:‏1‏-2؛ لُوقَا ‏21‏:‏5‏-6)

1خْرَجْ يَسُوعْ مِالهَيْكِلْ. وَقْتِلِّي هُوَ مَاشِي وْيِبْعِدْ جَاوْهْ تْلاَمِذْتُو وْوَرَّاوْهْ البَنْيْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ 2يَاخِي قَالِلْهُمْ: «شُفْتُوا هَاذَا الكُلُّو؟ نْقُلْكُمْ الحَقْ: حَتَّى حَجْرَة لِهْنَا مَا هِي بَاشْ تَبْقَى فُوقْ أُخْتْهَا، الكُلُّو بَاشْ يْطِيحْ.»

الكَارْثَة وِالإِضْطِهَادْ

(مَرْقُسْ ‏13‏:‏3‏-13؛ لُوقَا ‏21‏:‏7‏-19)

3وَقْتِلِّي كَانْ قَاعِدْ فِي جْبَلْ الزِّيتُونْ، جَاوْهْ تْلاَمِذْتُو عْلَى جْنَبْ وْقَالُولُو: «قُلْنَا وَقْتَاشْ بَاشْ يَاقَعْ الشَّيْء هَاذَا وِشْنُوَّة الأَمَارَة مْتَاعْ جَيَّانِكْ وِمْتَاعْ آخِرْ الزْمَانْ؟»

4جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «رُدُّوا بَالْكُمْ وْمَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى وَاحِدْ يْغَلِّطْكُمْ. 5رَاهُمْ بَرْشَة نَاسْ بَاشْ يْجِيوْ بْإِسْمِي، وِيْقُولُوا: "آنَا هُوَ المَسِيحْ!" وِيْغَلّْطُوا بَرْشَة نَاسْ. 6وْوَقْتِلِّي تِسْمْعُوا بِحْرُوبْ قْرِيبَة وِحْرُوبْ فِي بْلاَيِصْ بْعِيدَة مَا تْخَافُوشْ. رَاهُو الشَّيْء هَاذَا يِلْزْمُو يَاقَعْ، آمَا مَا هِيشْ هَاذِيكَا النْهَايَة. 7رَاهُو شَعْبْ بَاشْ يْجِي ضِدْ شَعْبْ، وْمَمْلْكَة ضِدْ مَمْلْكَة، وْبِشْ يَاقَعْ جُوعْ وِزْلاَزِلْ فِي بَرْشَة بْلاَيِصْ. 8هَاذَا الكُلُّو مَا هُو إِلاَّ أَوِّلْ الوْجَايِعْ مْتَاعْ الوْلاَدَة. 9وِالوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ يْهِزُّوكُمْ لِلعْذَابْ وْيُقْتْلُوكُمْ. وِالشْعُوبْ الكُلْهُمْ بَاشْ يَكْرْهُوكُمْ عْلَى خَاطِرْ إِسْمِي. 10وِالوَقْتْ هَاذَاكَا بَرْشَة نَاسْ بَاشْ يْبَطّْلُوا مَا عَادِشْ يْوَلِّيوْ مُؤْمْنِينْ، وِيْخُونُوا بْعَضْهُمْ وْيَكْرْهُوا بْعَضْهُمْ. 11ويَظْهْرُوا بَرْشَة أَنْبِيَاءْ كَذَّابِينْ وِيْغَلّْطُوا بَرْشَة نَاسْ. 12وِالأَغْلَبِيَّة مْتَاعْ النَّاسْ مَا عَادِشْ بَاشْ تْوَلِّي عِنْدْهُمْ مْحَبَّة، عْلَى خَاطِرْ الشَّرْ بَاشْ يُكْثُرْ. 13آمَا الِّي يِثْبِتْ لِلإِخْرْ رَاهُو بَاشْ يُخْلُصْ. 14وِالإِنْجِيلْ مْتَاعْ مَمْلِكْةْ اللهْ هَاذِي بَاشْ يِتْخَبِّرْ بِيهْ فِي العَالَمْ الكُلُّو، شْهَادَة لِلشْعُوبْ الكُلْهُمْ وِمْبَاعِدْ تْجِي النْهَايَة.»

الخْرَابْ العْظِيمْ

(مَرْقُسْ ‏13‏:‏14‏-23؛ لُوقَا ‏21‏:‏20‏-24)

15- «إِمَّالاَ وَقْتِلِّي تْشُوفُوا "نْجَاسِةْ الخْرَابْ" الِّي حْكَى عْلِيهَا النَّبِي دَانْيَالْ قَايْمَة فِي البْلاَصَة المُقَدّْسَة (بَاشْ الِّي يَقْرَى يِفْهِمْ). 16الوَقْتْ هَاذَاكَا خَلِّي الِّي هُومَا فِي اليَهُودِيَّة يُهْرْبُوا لِلجْبَالْ. 17وْخَلِّي الِّي فُوقْ السْطَحْ، مَا يَهْبِطْشْ الُّوطَا بَاشْ يْهِزْ الحَاجَاتْ الِّي فِي دَارُو. 18وْخَلِّي الِّي فِي السَّانْيَة مَا يَرْجَعْشْ بَاشْ يْهِزْ كَبُّوطُو. 19وْيَا وِيلْهُمْ الحْبَالَى وِلِّي يْرَضّْعُوا فِي النْهَارَاتْ هَاذُوكُمْ. 20اطْلْبُوا مِنْ رَبِّي إِنّْكُمْ تُهْرْبُوا فِي نْهَارْ مُوشْ شْتَاءْ وِلاَّ سِبْتْ. 21عْلَى خَاطِرْ فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ يْكُونْ ثَمَّة ضِيقْ كْبِيرْ، مَا وْقَعْشْ كِيفُو مِنْ أَوِّلْ الدِّنْيَا لْتَوَّا. 22وْإذَا كَانْ اللهْ مَا قَصِّرْشْ فِي النْهَارَاتْ هَاذُوكُمْ، تَالِي رَاهُو مَا نْجَى حَتَّى بَشَرْ. آمَا هُوَ قَصِّرْ فِيهُمْ عْلَى خَاطِرْ النَّاسْ الِّي خْتَارْهُمْ. 23وِالوَقْتْ هَاذَاكَا إِذَا كَانْ وَاحِدْ قَالِلْكُمْ: "هَا هُوَ المَسِيحْ هْنَا" وِلاَّ "هَاوِّينُو لْغَادِي" مَا تْصَدّْقُوهِشْ! 24رَاهُو بَاشْ يُظْهْرُوا بَرْشَة نَاسْ كِيفْ المَسِيحْ الدَّجَّالْ وْأَنْبِيَاءْ كَذَّابِينْ، يَعْمْلُوا حَاجَاتْ عْظِيمَة وِعْجَايِبْ بَاشْ يْغَلّْطُوا بِيهَا، حَتَّى النَّاسْ المُخْتَارِينْ، إِذَا كَانْ مُمْكِنْ. 25هَانِي نَبِّهْتْكُمْ مِنْ قْبَلْ. 26إِمَّالاَ إِذَا كَانْ يْقُولُولْكُمْ: "هَا هُوَ المَسِيحْ فِي الخْلاَء!" مَا تُخْرْجُوشْ، إِذَا كَانْ يْقُولُولْكُمْ: "هَا هُوَ فِي البْيُوتْ الدَّخْلاَنِيَّة" مَا تْصَدّْقُوشْ! 27رَاهُو كِيفْ مَا البَرْقْ يِلْمَعْ مِالشَّرقْ وْيِضْوِي فِي إِخْرْ الغَرْبْ هَكَّا يْكُونْ جَيَّانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ. 28وْوِينْ تْكُونْ ثَمَّة جِيفَة تِتْلَمْ النْسُورَا.»

جَيَّانْ إِبْنْ الإِنْسَانْ

(مَرْقُسْ ‏13‏:‏24‏-27؛ لُوقَا ‏21‏:‏25‏-28)

29- «وْفِي وَقْتْ المْصَايِبْ هَاذُوكُمْ،

الشَّمْسْ تْوَلِّي ظَلْمَة

وْيِتْحْجِبْ ضَوْ القَمْرَة.

النْجُومْ بَاشْ اطِّيحْ مِالسْمَاءْ،

وْتِتْزَلْزِلْ القُوَّاتْ الِّي فِي السْمَاءْ.

30وِالوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ تُظْهُرْ الأَمَارَة مْتَاعِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ فِي السْمَاءْ، وِالعْرُوشَاتْ مْتَاعْ الأَرْضْ الكُلْهُمْ بَاشْ يْنَوّْحُوا، وْبِشْ يْشُوفُونِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ جَايْ فِي سْحَابْ السْمَاءْ بْقُوَّة وِبْمَجْدْ عْظِيمْ. 31وْبِشْ نَبْعِثْ المْلاَيْكَة مْتَاعِي يْنَادِيوْ بْبُوقْ صُوتُو عَالِي وْبِشْ يْلِمُّوا الِّي خْتَرْتْهُمْ مِنْ الجِيهَاتْ الأَرْبْعَة مْتَاعْ الرِّيحْ مِنْ إِخْرْ الدِّنْيَا لْإِخْرْ السْمَاءْ.»

العِبْرَة مِالكَرْمَة

(مَرْقُسْ ‏13‏:‏28‏-31؛ لُوقَا ‏21‏:‏29‏-33)

32خُوذُوا العِبْرَة مِالكَرْمَة: دُوبْ مَا عِيدَانْهَا تِخْضَارْ وْتَعْمِلْ الوْرَقْ، تَعْرْفُوا الِّي الصِّيفْ قْرُبْ. 33وْإِنْتُومَا زَادَا كِتْشُوفُوا الحَاجَاتْ هَاذِي قَاعْدَة تَاقَعْ، تَعْرْفُوا الِّي آنَا قْرِيبْ عْلَى الأَبْوَابْ. 34نْقُلْكُمْ الحَقْ: الجِيلْ هَاذَا مُوشْ بَاشْ يُوفَى حَتَّى لِينْ تَاقَعْ الحَاجَاتْ هَاذِي الكُلْهَا. 35السْمَاءْ وِالأَرْضْ بَاشْ يَفْنَاوْ آمَا كْلاَمِي عُمْرُو مَا يِفْنَى.

حَضّْرُوا رْوَاحْكُمْ دِيمَا

(مَرْقُسْ ‏13‏:‏32‏-37؛ لُوقَا ‏17‏:‏26‏-30؛ ‏12‏:‏39‏-40)

36«آمَا اليُومْ هَاذَاكَا وِالسَّاعَة هَاذِيكَا حَتَّى وَاحِدْ مَا يَعْرِفْهُمْ، لاَ المْلاَيْكَة الِّي فِي السْمَاءْ وْلاَ الإِبْنْ، آمَا كَانْ الآبْ وَحْدُو يَعْرِفْهُمْ. 37كِيفْ مَا وْقَعْ فِي زْمَانْ نُوحْ، هَكَّا بَاشْ يَاقَعْ كِنْجِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ. 38رَاهُو كِيفْ مَا النَّاسْ كَانُوا فِي النْهَارَاتْ هَاذُوكُمْ قْبَلْ الفَيَضَانَاتْ يَاكْلُوا وْيُشْرْبُوا وِيْعَرّْسُوا، حَتَّى لِينْ دْخَلْ نُوحْ لِلسْفِينَة. 39وْمَا كَانُوشْ فِي بَالْهُمْ بْحَتَّى شَيْء حَتَّى لِينْ جَاتْ الفَيَضَانَاتْ وْهَزِّتْهُمْ الكُلْهُمْ. هَكَّاكَا بَاشْ يَجْرَى وَقْتِلِّي نْجِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ: 40الوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ يْكُونُوا زُوزْ رْجَالْ فِي السَّانْيَة، وَاحِدْ يِتْهَزْ وْوَاحِدْ يَبْقَى. 41وْزُوزْ نْسَاء قَاعْدِينْ عْلَى الرْحَى يِرْحِيوْ فِي القَمْحْ، وَحْدَة تِتْهَزْ وِالأُخْرَى تَبْقَى. 42فِيقُوا، رَاكُمْ مَا تَعْرْفُوشْ عْلَى النْهَارْ الِّي بَاشْ يْجِي فِيهْ رَبّْكُمْ. 43آمَا أَعْرْفُوا الشَّيْء هَاذَا، كَانْ جَا مُولَى الدَّارْ يَعْرِفْ وَقْتَاشْ بَاشْ يِدْهْمُوا عْلِيهْ السُّرَّاقْ، تَالِي رَاهُو سْهَرْ وْمَا خَلاَّشْ دَارُو تِتْسْرِقْ. 44هَاذَاكَا عْلاَشْ إِنْتُومَا زَادَا حَضّْرُوا رْوَاحْكُمْ، رَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ نْجِي فِي سَاعَة مَا تْجِيشْ عْلَى بَالْكُمْ.»

مَثَلْ الخْدِيمْ الثِّيقَة

(لُوقَا ‏12‏:‏41‏-48)

45«شْكُونُو الخْدِيمْ الثِّيقَة وِلِّي يَعْرِفْ كِيفَاشْ يِتْصَرِّفْ وِلِّي سِيدُو وَكّْلُو عْلَى دَارُو بَاشْ يَعْطِيهُمْ المَاكْلَة مْتَاعْهُمْ فِي وَقْتْهَا؟ 46صَحَّة لِيهْ هَاكَا الخْدِيمْ كِيَرْجَعْ سِيدُو وْيَلْقَاهْ خْدِمْ خِدْمْتُو. 47نْقُلْكُمْ الحَقْ: رَاهُو بَاشْ يْوَكّْلُو عْلَى أَمْلاَكُو الكُلْهَا. 48آمَا إِذَا كَانْ الخْدِيمْ هَاذَا طْلَعْ شِرِّيرْ وْقَالْ بِينُو وْبِينْ رُوحُو: "سِيدِي بَاشْ يَرْجَعْ امَّخَّرْ" 49وِبْدَا يُضْرُبْ فِي الخُدَّامْ الأُخْرِينْ وْيَاكُلْ وْيُشْرُبْ مْعَ السُّكَّارْجِيَّة، 50سِيدُو بَاشْ يَرْجَعْ فِي نْهَارْ مَا يْجِيشْ عْلَى بَالُو وْفِي سَاعَة مَا يَعْرِفْهَاشْ، 51بَاشْ يْقَطّْعُو تَقْطِيعْ وِيْحُطُّو فِي البْلاَصَة الِّي مَاشِينْ لِيهَا المُنَافْقِينْ. وِينْ بَاشْ يْكُونْ البْكَاءْ وْغَزَّانْ السِّنِّينْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index