Search form

مَتَّى 24:31

31وْبِشْ نَبْعِثْ المْلاَيْكَة مْتَاعِي يْنَادِيوْ بْبُوقْ صُوتُو عَالِي وْبِشْ يْلِمُّوا الِّي خْتَرْتْهُمْ مِنْ الجِيهَاتْ الأَرْبْعَة مْتَاعْ الرِّيحْ مِنْ إِخْرْ الدِّنْيَا لْإِخْرْ السْمَاءْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index