Search form

مَتَّى 24:38

38رَاهُو كِيفْ مَا النَّاسْ كَانُوا فِي النْهَارَاتْ هَاذُوكُمْ قْبَلْ الفَيَضَانَاتْ يَاكْلُوا وْيُشْرْبُوا وِيْعَرّْسُوا، حَتَّى لِينْ دْخَلْ نُوحْ لِلسْفِينَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index