Search form

مَتَّى 24:6

6وْوَقْتِلِّي تِسْمْعُوا بِحْرُوبْ قْرِيبَة وِحْرُوبْ فِي بْلاَيِصْ بْعِيدَة مَا تْخَافُوشْ. رَاهُو الشَّيْء هَاذَا يِلْزْمُو يَاقَعْ، آمَا مَا هِيشْ هَاذِيكَا النْهَايَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index