Search form

مَتَّى 25

مَثَلْ الصْبَايَا

1«إِمَّالاَ مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْعَشْرَة صْبَايَا هَزُّوا الفْنَارَاتْ مْتَاعْهُمْ وِمْشَاوْ بَاشْ يْعَرّْضُوا لِلعْرِيسْ. 2خَمْسَة مِنْهُمْ كَانُوا جُهَّالْ وْخَمْسَة كَانُوا يَعْرْفُوا كِيفَاشْ يِتْصَرّْفُوا. 3وَقْتِلِّي الجُهَّالْ هَزُّوا الفْنَارَاتْ مْتَاعْهُمْ، مَا هَزُّوشْ مْعَاهُمْ الزِّيتْ. 4آمَا الِّي يَعْرْفُوا كِيفَاشْ يِتْصَرّْفُوا، هَزُّوا ابَّادِنْ مْتَاعْ زِيتْ مْعَ الفْنَارَاتْ مْتَاعْهُمْ. 5وْكِبْطَى العْرِيسْ، الكُلْهُمْ هَزّْهُمْ النُّومْ وْرَقْدُوا.

6آمَا فِي نُصْفْ اللِّيلْ سَمْعُوا صْيَاحْ: "رَاهُو العْرِيسْ جَا، أُخْرْجُوا بَاشْ تْقَابْلُوهْ!" 7يَاخِي الصْبَايَا الكُلْهُمْ قَامُوا وْشَعّْلُوا فْنَارَاتْهُمْ.

8وْقَالُوا الجُهَّالْ لِلِّي يَعْرْفُوا كِيفَاشْ يِتْصَرّْفُوا: "أَعْطِيوْنَا شْوَيَّة مِالزِّيتْ مْتَاعْكُمْ، عْلَى خَاطِرْ فْنَارَاتْنَا بَاشْ تِطْفَى." 9آمَا الِّي يَعْرْفُوا كِيفَاشْ يِتْصَرّْفُوا جَاوْبُوا: "مُمْكِنْ مُوشْ بَاشْ يِكْفِينَا وْيِكْفِيكُمْ، إِمْشِيوْ لِلِّي يْبِيعُوا فِي الزِّيتْ وْإِشْرِيوْ الِّي تِحْتَاجُولُو."

10وْوَقْتِلِّي هُومَا مَاشِينْ بَاشْ يِشْرِيوْ، وْصُلْ العْرِيسْ. وْدَخْلُوا مْعَاهْ الحَاضْرِينْ لِلدَّارْ الِّي فِيهَا العِرْسْ وِتْسَكِّرْ البَابْ.

11وِمْبَاعِدْ جَاوْ الصْبَايَا الأُخْرِينْ زَادَا وْقَالُوا لِلعْرِيسْ: "يَا سِيدْنَا، يَا سِيدْنَا، حِلِّلْنَا البَابْ!" 12آمَا هُوَ جَاوِبْهُمْ: "نْقُلْكُمْ الحَقْ: آنَا مَا نَعْرِفْكُمْشْ."

13إِمَّالاَ، حَضّْرُوا رْوَاحْكُمْ، عْلَى خَاطِرْكُمْ لاَ تَعْرْفُوا لاَ اليُومْ وْلاَ السَّاعَة.»

مَثَلْ الصْرُرْ مْتَاعْ الفْلُوسْ

(لُوقَا ‏19‏:‏11‏-27)

14«رَاهِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْرَاجِلْ حَبْ يْسَافِرْ، يَاخِي نَادَى لِلخُدَّامْ مْتَاعُو وِعْطَاهُمْ فْلُوسُو 15عْطَى لْكُلْ وَاحِدْ مِنْهُمْ عْلَى قَدْرْ طَاقْتُو، عْطَى لْوَاحِدْ خَمْسَة صْرُرْ مْتَاعْ ذْهَبْ، وِلْوَاحِدْ آخَرْ زُوزْ صْرُرْ مْتَاعْ ذْهَبْ، وْوَاحِدْ آخَرْ صُرَّة وَحْدَة وْسَافِرْ. 16الِّي خْذَا الخَمْسَة صْرُرْ مْشَى فِيسَعْ وْتَاجِرْ بِيهُمْ، يَاخِي رْبِحْ خَمْسَة صْرُرْ أُخْرِينْ. 17وِلِّي خْذَا زُوزْ صْرُرْ زَادَا، رْبِحْ زُوزْ صْرُرْ أُخْرِينْ. 18آمَا الِّي خْذَا صُرَّة وَحْدَة، مْشَى وِحْفِرْ فِي الأَرْضْ وْخَبَّى الفْلُوسْ مْتَاعْ سِيدُو. 19وْبَعْدْ مُدَّة طْوِيلَة، رْجَعْ سِيدْ الخُدَّامْ هَاذُوكُمْ وْحَاسِبْهُمْ.

20وْجَا الِّي خْذَا الخَمْسَة صْرُرْ، وْجَابْ خَمْسَة صْرُرْ زَايْدِينْ وْقَالْ: "يَا سِيدِي، عْطِيتْنِي خَمْسَة صْرُرْ، هَانِي رْبِحْتْ خَمْسَة صْرُرْ أُخْرِينْ." 21قَالُّو سِيدُو: "صَحِّيتْ، يَا خْدِيمْ يَا صَالِحْ وْيَا ثِيقَة! كُنْتْ ثِيقَة فِي القْلِيلْ، هَانِي بَاشْ نِمّْنِكْ عْلَى البَرْشَة: ادْخُلْ لِلنَّعِيمْ مْتَاعْ سِيدِكْ." 22وِلِّي خْذَا الزُّوزْ صْرُرْ جَا هُوَ زَادَا، وْقَالْ: "يَا سِيدِي، إِنْتِ عْطِيتْنِي زُوزْ صْرُرْ، هَانِي رْبِحْتْ زُوزْ صْرُرْ أُخْرِينْ." 23قَالُّو سِيدُو: "صَحِّيتْ، يَا خْدِيمْ يَا صَالِحْ وْيَا ثِيقَة! كُنْتْ ثِيقَة فِي الشْوَيَّة، هَانِي بَاشْ نِمّْنِكْ عْلَى البَرْشَة: ادْخُلْ لِلنَّعِيمْ مْتَاعْ سِيدِكْ." 24وِلِّي خْذَا صُرَّة وَحْدَة هُوَ زَادَا جَا، وْقَالْ: "يَا سِيدِي، آنَا عْرَفْتْ الِّي إِنْتِ رَاجِلْ قَاسِي، تَحْصِدْ الِّي مَا زْرَعْتُوشْ، وتْلِمْ الِّي مَا غْرِسْتُوشْ، 25يَاخِي خُفْتْ، وِمْشِيتْ وخَبِّيتْ الصُّرَّة مْتَاعِكْ فِي التْرَابْ، وْهَايْ فْلُوسِكْ." 26آمَا سِيدُو جَاوْبُو: "يَا خْدِيمْ يَا شِرِّيرْ وْيَا بُخْلِي! كِعْرَفْتْ الِّي آنَا نَحْصِدْ الشَّيْء الِّي مَا زْرَعْتُوشْ ونْلِمْ الشَّيْء الِّي مَا غْرِسْتُوشْ، 27كَانْ لاَزْمِكْ تْحُطْ فْلُوسِي فِي البَانْكَا، وْكِنَرْجَعْ نَاخُذْهَا مْعَ الفَايْدَة. 28وْقَالْ لِلخُدَّامْ مْتَاعُو: خُوذُوا مِنْ عَنْدُو الصُّرَّة وْأَعْطِيوْهَا لِلِّي عَنْدُو العَشْرَة صْرُرْ، 29رَاهُو الِّي عَنْدُو، بَاشْ يِتْزَادْلُو وِيْوَلِّي عَنْدُو بَرْشَة. آمَا الِّي مَا عَنْدُو حَتَّى شَيْء، حَتَّى الِّي عَنْدُو بَاشْ يِتْفَكّْلُو. 30وِالخْدِيمْ الِّي مَا فِيهِشْ حَتَّى فَايْدَة، ارْمِيوْهْ البَرَّة فِي الظْلاَمْ. وِينْ بَاشْ يْكُونْ البْكَاءْ وْغَزَّانْ السِّنِّينْ."»

يُومْ القْيَامَة

31«وَقْتِلِّي نْجِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ فِي مَجْدِي، وِيْجِيوْ مْعَايَا المْلاَيْكَة الكُلْهُمْ الوَقْتْ هَاذَاكَا نُقْعُدْ فِي العَرْشْ المَجِيدْ مْتَاعِي، 32- وْيِتْلَمُّوا قُدَّامِي الشْعُوبْ الكُلْهُمْ، وْنِفْرِزْهُمْ مِنْ بْعَضْهُمْ كِيفْ مَا السَّارِحْ يِفْرِزْ الغْنَمْ مِالمْعِيزْ، 33وْبِشْ نْحُطْ الغْنَمْ عْلَى يْمِينِي آمَا المْعِيزْ نْحُطْهُمْ عْلَى يْسَارِي. 34وِمْبَاعِدْ بَاشْ نْقُولْ آنَا المَلِكْ لِلِّي عْلَى يْمِينِي: "إِيجَاوْ، يَلِّي بَارِكْكُمْ بَابَا، أُورْثُوا المَمْلْكَة الِّي تْعَمْلِتْ لِيكُمْ مِلِّي تْخَلْقِتْ الدِّنْيَا، 35عْلَى خَاطِرْنِي كُنْتْ جِيعَانْ وْإِنْتُومَا وَكِّلْتُونِي، كُنْتْ عَطْشَانْ وْإِنْتُومَا رْوِيتُونِي، كُنْتْ غْرِيبْ وْإِنْتُومَا سَكِّنْتُونِي، 36كُنْتْ عِرْيَانْ وْإِنْتُومَا لَبِّسْتُونِي، كُنْتْ مْرِيضْ وْإِنْتُومَا زُرْتُونِي، كُنْتْ مَرْبُوطْ وْإِنْتُومَا جِيتُونِي." 37الوَقْتْ هَاذَاكَا يْجَاوْبُونِي الأَبْرَارْ: "يَا رَبْ، وَقْتَاشْ شُفْنَاكْ جِيعَانْ وْوَكِّلْنَاكْ؟ وِلاَّ عَطْشَانْ وِرْوِينَاكْ؟ 38وْوَقْتَاشْ شُفْنَاكْ غْرِيبْ وْسَكِّنَّاكْ؟ وِلاَّ عِرْيَانْ وْلَبِّسْنَاكْ؟ 39وْوَقْتَاشْ شُفْنَاكْ مْرِيضْ وِلاَّ مَرْبُوطْ وْزُرْنَاكْ؟" 40وْآنَا المَلِكْ بَاشْ نجَاوِبْهُمْ: "نْقُلْكُمْ الحَقْ فِي كُلْ مَرَّة عْمَلْتُوا الشَّيْء هَاذَاكَا مْعَ وَاحِدْ مِنْ إِخْوْتِي الصْغَارْ هَاذُومَا، رَاكُمْ عْمَلْتُوهْ مْعَايَا آنَا!"

41وِمْبَاعِدْ بَاشْ نْقُولْ لِلِّي عْلَى يْسَارِي: "إِبْعْدُونِي، يَا مَلْعُونِينْ، إِمْشيِوْ لِلنَّارْ الِّي تْعَمْلِتْ لِبْلِيسْ وِالمْلاَيْكَة مْتَاعُو لِلأَبَدْ: 42رَانِي كُنْتْ جِيعَانْ وْمَا وَكِّلْتُونِيشْ، كُنْتْ عَطْشَانْ وْمَا رْوِيتُونِيشْ، 43وْكُنْتْ غْرِيبْ وْمَا سَكِّنْتُونِيشْ، عِرْيَانْ وْمَا لَبِّسْتُونِيشْ، مْرِيضْ وْمَرْبُوطْ وْمَا زُرْتُونِيشْ." 44وْهُومَا زَادَا بَاشْ يجَاوْبُوا: "يَا رَبْ، وَقْتَاشْ شُفْنَاكْ جِيعَانْ وِلاَّ عَطْشَانْ، غْرِيبْ وِلاَّ عِرْيَانْ، مْرِيضْ وِلاَّ مَرْبُوطْ، وْمَا عَاوِنَّاكِشْ؟" 45وْآنَا بَاشْ نجَاوِبْهُمْ: "نْقُلْكُمْ الحَقْ فِي كُلْ مَرَّة مَا عْمَلْتُوشْ الشَّيْء هَاذَاكَا مْعَ وَاحِدْ مِنْ إِخْوْتِي الصْغَارْ هَاذُومَا، رَاكُمْ مَا عْمَلْتُوهِشْ مْعَايَا آنَا." 46وْهُومَا بَاشْ يِمْشِيوْ يِتْعَذّْبُوا لِلأَبَدْ، آمَا الأَبْرَارْ بَاشْ يِمْشِيوْ لِلحَيَاةْ الأَبَدِيَّة.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index