Search form

مَتَّى 25:30

30وِالخْدِيمْ الِّي مَا فِيهِشْ حَتَّى فَايْدَة، ارْمِيوْهْ البَرَّة فِي الظْلاَمْ. وِينْ بَاشْ يْكُونْ البْكَاءْ وْغَزَّانْ السِّنِّينْ."»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index