Search form

مَتَّى 25:32

32 وْيِتْلَمُّوا قُدَّامِي الشْعُوبْ الكُلْهُمْ، وْنِفْرِزْهُمْ مِنْ بْعَضْهُمْ كِيفْ مَا السَّارِحْ يِفْرِزْ الغْنَمْ مِالمْعِيزْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index