Search form

مَتَّى 25:34

34وِمْبَاعِدْ بَاشْ نْقُولْ آنَا المَلِكْ لِلِّي عْلَى يْمِينِي: "إِيجَاوْ، يَلِّي بَارِكْكُمْ بَابَا، أُورْثُوا المَمْلْكَة الِّي تْعَمْلِتْ لِيكُمْ مِلِّي تْخَلْقِتْ الدِّنْيَا،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index