Search form

مَتَّى 25:4

4آمَا الِّي يَعْرْفُوا كِيفَاشْ يِتْصَرّْفُوا، هَزُّوا ابَّادِنْ مْتَاعْ زِيتْ مْعَ الفْنَارَاتْ مْتَاعْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index