Search form

مَتَّى 26

اليْهُودْ يْحَاوْلُوا بَاشْ يُقْتْلُوا يَسُوعْ

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏1‏-2؛ لُوقَا ‏22‏:‏1‏-2؛ يُوحَنَّا ‏11‏:‏45‏-53)

1وَقْتِلِّي يَسُوعْ كَمِّلْ الكْلاَمْ هَاذَا الكُلُّو، قَالْ لِتْلاَمِذْتُو: 2«إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي عِيدْ الفِصْحْ بَاشْ يْجِي بَعْدْ نْهَارِينْ، وْآنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ يْسَلّْمُونِي بَاشْ نِتْصْلَبْ.»

3وِالوَقْتْ هَاذَاكَا تْلَمُّوا رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالشْيُوخْ مْتَاعْ الشَّعْبْ فِي دَارْ قَيَافَا أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ، 4وتْشَاوْرُوا مْعَ بْعَضْهُمْ بَاشْ يَعْمْلُوا حِيلَة يْشِدُّوا بِيهَا يَسُوعْ وْيُقْتْلُوهْ. 5آمَا قَالُوا: «مَا نْشِدُّوهِشْ فِي العِيدْ، بَاشْ مَا تْوَلِّيشْ خُوضَة فِي وُسْطْ الشَّعْبْ.»

مْرَا تْصُبْ العِطْرْ عْلَى يَسُوعْ

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏3‏-9؛ يُوحَنَّا ‏12‏:‏1‏-8)

6تَوَّا وَقْتِلِّي كَانْ يَسُوعْ فِي بِيتْ عَنْيَا فِي دَارْ سِمْعَانْ الأَبْرِصْ، 7جَاتُو مْرَا وْفِي يْدِيهَا دَبُّوزَة مْتَاعْ عِطْرْ غَالِي بَرْشَة، وْصَبَّاتُو فُوقْ رَاسُو وَقْتِلِّي هُوَ يَاكُلْ. 8آمَا وَقْتِلِّي شَافُوهَا التْلاَمْذَة، تْغَشَشُوا وْقَالُوا: «عْلاَشْ التَّبْذِيرْ هَاذَا؟ 9العِطْرْ هَاذَا كَانْ يْنَجِّمْ يِتْبَاعْ ابَّرْشَة فْلُوسْ، وْتِتْعْطَى لِلفُقَرَاءْ!» 10آمَا يَسُوعْ عْرَفْ الشَّيْء هَاذَا وْقَالِلْهُمْ: «عْلاَشْ تْقَلّْقُوا فِي المْرَا؟ رَاهِي عَمْلِتْ مْعَايَا حَاجَة بَاهْيَة. 11الفُقَرَاءْ دِيمَا مْعَاكُمْ، آمَا آنَا مَا نِيشْ بَاشْ نْكُونْ مْعَاكُمْ دِيمَا. 12وْإِذَا كَانْهَا صَبِّتْ العِطْرْ عْلَى بَدْنِي، رَاهِي بَاشْ تْحَضِّرْنِي لِلدْفِينَة. 13نْقُلْكُمْ الحَقْ: وِينْ بَاشْ يِتْبَشِّرْ بِالإِنْجِيلْ هَاذَا فِي الدِّنْيَا الكُلْهَا، بَاشْ يِتْحْكَى عَلِّي عِمْلاَتُو المْرَا هَاذِي، بَاشْ النَّاسْ دِيمَا يِذَّكْرُوهَا.»

خِيَانِةْ يَهُوذَا

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏10‏-11؛ لُوقَا ‏22‏:‏3‏-6)

14الوَقْتْ هَاذَاكَا وَاحِدْ مِالأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ، وِلِّي كَانْ إِسْمُو يَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِي، مْشَى لْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ 15- وْقَالِلْهُمْ: «شْنُوَّة بَاشْ تَعْطِيوْنِي كِنْخُونُو؟» وِعْطَاوْهْ ثْلاَثِينْ قَطْعَة مْتَاعْ فِضَّة. 16وْمِالوَقْتْ هَاذَاكَا بْدَا يِسْتَنَّى فِي فُرْصَة بَاشْ يْخُونُو.

عْشَاء الفِصْحْ مْعَ التْلاَمْذَة

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏12‏-21؛ لُوقَا ‏22‏:‏7‏-23؛ يُوحَنَّا ‏13‏:‏21‏-30)

17وْتَوَّا فِي النْهَارْ الأُوِّلْ مْتَاعْ عِيدْ الفْطِيرْ جَاوْ التْلاَمْذَة لْيَسُوعْ وْقَالُولُو: «تْحِبّْنَا نْحَضّْرُولِكْ عْشَاء الفِصْحْ بَاشْ تَاكْلُو؟» 18قَالِلْهُمْ: «ثَمَّة وَاحِدْ فِي المْدِينَة إِمْشِيوْ قُولُولُو: "المُعَلِّمْ يْقُولْ: سَاعْتِي جَاتْ، بَاشْ نَاكُلْ عْشَاء الفِصْحْ فِي دَارِكْ مْعَ تْلاَمِذْتِي."» 19وْعَمْلُوا التْلاَمْذَة كِيفْ مَا قَالِلْهُمْ يَسُوعْ وْحَضّْرُوا عْشَاء الفِصْحْ.

20وْفِي العْشِيَّة، قْعَدْ يَسُوعْ بَاشْ يَاكُلْ هُوَ وِتْلاَمِذْتُو الأَثْنَاشْ. 21وْوَقْتِلِّي كَانُوا يَاكْلُوا، قَالْ يَسُوعْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ: وَاحِدْ مِنْكُمْ بَاشْ يْخُونِّي.» 22وْحِزْنُوا بَرْشَة وِبْدَاوْا يْقُولُولُو بِالوَاحِدْ بِالوَاحِدْ: «يَاخِي آنَا هُوَ، يَا رَبْ؟» 23جَاوِبْهُمْ: «الِّي حَطْ يِدُّو فِي الصْحَنْ مْعَايَا هُوَ الِّي بَاشْ يْخُونِّي. 24- رَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ لاَزِمْنِي نْمُوتْ كِيفْ مَا تِكْتِبْ عْلِيَّ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ وْيَا وِيلُو الرَّاجِلْ الِّي بَاشْ يْخُونِّي! الرَّاجِلْ هَاذَاكَا خِيرْلُو لُوكَانْ مَا تُولِدْشْ.» 25سِأْلُو يَهُوذَا الِّي خَانُو: «يَاخِي آنَا هُوَ، يَا مُعَلِّمْ؟» جَاوْبُو يَسُوعْ: «إِنْتِ قُلْتْ.»

عْشَاء الرَّبْ

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏22‏-26؛ لُوقَا ‏22‏:‏15‏-20؛ كُورِنْثُوسْ الأُولَى ‏11‏:‏23‏-25)

26وْوَقْتِلِّي كَانُوا يَاكْلُوا، خْذَا يَسُوعْ خُبْزَة وْبَارِكْ وِقْسِمْ وِعْطَى لِتْلاَمِذْتُو وْقَالْ: «خُوذُوا كُولُوا، هَاذَا بَدْنِي.» 27وِخْذَا كَاسْ وْكِشْكَرْ عْطَاهُمْ وْقَالْ: «أُشْرْبُوا مِنُّو الكُلْكُمْ. 28رَاهُو هَاذَا دَمِّي، دَمْ العَهْدْ الِّي جْرَى عْلَى خَاطِرْ بَرْشَة نَاسْ بَاشْ ذْنُوبْهُمْ تِتْغْفِرْ. 29نْقُولِلْكُمْ: مَا عَادِشْ بَاشْ نُشْرُبْ مِنْ العَصِيرْ مْتَاعْ العْنِبْ هَاذَا، حَتَّى لِينْ يْجِي النْهَارْ هَاذَاكَا الِّي نُشْرْبُو فِيهْ مْعَاكُمْ جْدِيدْ فِي مَمْلِكْةْ بَابَا.»

30وِمْبَاعِدْ سَبّْحُوا رَبِّي بِالغْنَاء وِمْشَاوْ لِجْبَلْ الزِّيتُونْ.

يَسُوعْ يْخَبِّرْ الِّي بُطْرُسْ بَاشْ يُنْكْرُو

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏27‏-31؛ لُوقَا ‏22‏:‏31‏-34؛ يُوحَنَّا ‏13‏:‏36‏-38)

31- وِمْبَاعِدْ قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «الكُلْكُمْ بَاشْ تِمْشِيوْ وِتْخَلُّونِي اللِّيلَة هَاذِي، رَاهُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

بَاشْ نَضْرِبْ السَّارِحْ،

وِالغْنَمْ بَاشْ تِتْفَرِّقْ.

32آمَا بَعْدْ مَا نْقُومْ مِنْ المُوتْ رَانِي بَاشْ نِسْبِقْكُمْ لِلجَلِيلْ.» 33يَاخِي قَالُّو بُطْرُسْ: «حَتَّى لُوكَانْ خَلُّوكْ الكُلْهُمْ، آنَا عُمْرِي مَا نْخَلِّيكْ.» 34قَالُّو يَسُوعْ: «نْقُلِّكْ الحَقْ: فِي اللِّيلَة هَاذِي، قْبَلْ مَا يْصِيحْ السَّرْدُوكْ، بَاشْ تْكُونْ نْكَرْتْ فِيَّ ثْلاَثَة مَرَّاتْ.» 35قَالُّو بُطْرُسْ: «مَا نِيشْ بَاشْ نُنْكُرْ فِيكْ حَتَّى إِذَا كَانْ لْزِمْ بَاشْ نْمُوتْ مْعَاكْ.» وِالكْلاَمْ هَاذَا قَالُوهُولُو التْلاَمْذَة الكُلْهُمْ.

يَسُوعْ يْصَلِّي فِي جَثْسَيْمَانِي

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏32‏-42؛ لُوقَا ‏22‏:‏39‏-46)

36وِمْبَاعِدْ مْشَى المَسِيحْ وِتْلاَمِذْتُو لِبْلاَصَة إِسْمْهَا جَثْسَيْمَانِي، وْقَالِلْهُمْ: «أُقْعْدُوا لِهْنَا، حَتَّى لِينْ نِمْشِي لْغَادِي وِنْصَلِّي.» 37وْهَزْ مْعَاهْ بُطْرُسْ وِوْلاَدْ زَبَدِي الإِثْنِينْ، وِبْدَا يْحِسْ فِي رُوحُو حْزِينْ وْمِتْقَلَّقْ. 38الوَقْتْ هَاذَاكَا قَالِلْهُمْ: «نْحِسْ الِّي رُوحِي حْزِينَة بَرْشَة لْحَدْ المُوتْ. اسْتَنَّاوْ هْنَا وَابْقَاوْ فَايْقِينْ.»

39وِبْعِدْ عْلِيهُمْ شْوَيَّة وْطَاحْ عْلَى رْكَايْبُو وْصَلَّى وْقَالْ: «يَا بَابَا إِذَا كَانْ مُمْكِنْ، بَعِّدْ عْلِيَّ الكَاسْ هَاذِي. آمَا خَلِّي يْكُونْ الشَّيْء الِّي تْحِبْ عْلِيهْ إِنْتِ، مُوشْ الِّي نْحِبْ عْلِيهْ آنَا.» 40وِرْجَعْ لِلتْلاَمْذَة وِلْقَاهُمْ رَاقْدِينْ، وْقَالْ لْبُطْرُسْ: «يَاخِي هَكَّا مَا تْنَجّْمُوشْ تَسْهْرُوا مْعَايَا حَتَّى سَاعَة وَحْدَة؟ 41أَسْهْرُوا وْصَلِّيوْ بَاشْ مَا تُحْصْلُوشْ فِي تَجْرْبَة. رَاهِي الرُّوحْ تْحِبْ تَبْقَى فَايْقَة، آمَا البْدَنْ رَاهُو ضْعِيفْ.» 42وِبْعِدْ مَرَّة أُخْرَى وْصَلَّى، وْقَالْ: «يَا بَابَا، إِذَا كَانْ الكَاسْ هَاذَا مُوشْ مُمْكِنْ يِبْعِدْ عْلِيَّ، وْيِلْزِمْنِي نُشْرْبُو، خَلِّي تْكُونْ إِرَادْتِكْ مُوشْ إِرَادْتِي.» 43وِرْجَعْ مَرَّة أُخْرَى وِلْقَاهُمْ رَاقْدِينْ، عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا نَجّْمُوشْ يْهِزُّوا رُوسْهُمْ مِالنُّومْ.

44وَلَّى خَلاَّهُمْ مَرَّة أُخْرَى وِبْعِدْ بَاشْ يْصَلِّي لِلمَرَّة الثَّالْثَة، وْعَاوِدْ الكْلاَمْ هُوَ بِيدُو. 45وِمْبَاعِدْ جَا لِلتْلاَمْذَة وْقَالِلْهُمْ: «يَاخِي مَازِلْتُوا رَاقْدِينْ وْمِرْتَاحِينْ؟ هَايْ السَّاعَة جَاتْ وْآنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ يْسَلّْمُونِي لِيْدِينْ المِذْنْبِينْ. 46قُومُوا خَلِّينَا نِمْشِيوْا! هَاوْ الِّي بَاشْ يْخُونِّي جَا.»

شَدَّانْ يَسُوعْ

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏43‏-50؛ لُوقَا ‏22‏:‏47‏-53؛ يُوحَنَّا ‏18‏:‏3‏-12)

47وْوَقْتِلِّي هُوَ مَازَالْ يِتْكَلِّمْ جَا يَهُوذَا، الِّي هُوَ وَاحِدْ مِالأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ، وِمْعَاهْ بَرْشَة نَاسْ هَازِّينْ سْيُوفَا وِعْصِي، بَعْثُوهُمْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالشْيُوخْ مْتَاعْ الشَّعْبْ.

48وِلِّي خَانُو عْطَاهُمْ أَمَارَة، وْقَالْ: «الِّي بَاشْ نْبُوسُو هَاذَاكَا هُوَ، شِدُّوهْ!» 49وْبِالوَقْتْ مْشَى طُولْ لْيَسُوعْ وْقَالُّو: «السَّلاَمْ، يَا مُعَلِّمْ!» وْبَاسُو. 50قَالُّو يَسُوعْ: «يَا صَاحْبِي. أَعْمِلْ الشَّيْء الِّي جِيتْ عْلَى جَالُو.» الوَقْتْ هَاذَاكَا جَاوْ وْحَطُّوا يْدِيهُمْ عْلَى يَسُوعْ وْشَدُّوهْ. 51وْوَاحِدْ مِلِّي كَانُوا مْعَ يَسُوعْ مَدْ يِدُّو وِجْبِدْ سِيفُو وِضْرَبْ العَبْدْ مْتَاعْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ قَصّْلُو وِذْنُو. 52وِالوَقْتْ هَاذَاكَا قَلُّو يَسُوعْ: «رَجَّعْ سِيفِكْ لِبْلاَصْتُو. رَاهُمْ الِّي يْهِزُّوا السْيُوفَا، الكُلْهُمْ يْمُوتُوا بِالسْيُوفَا، 53يَاخِي مَاشِي فِي بَالِكْ الِّي آنَا مَا انَّجِّمْشْ نُطْلُبْ مِنْ بَابَا، وْهُوَ بِالوَقْتْ يَبْعِثْلِي أَكْثِرْ مِنْ ثْنَاشِنْ جَيْشْ مْتَاعْ مْلاَيْكَة؟ 54آمَا كِيفَاشْ بَاشْ اتِّمْ الكْتُبْ المُقَدّْسَة الِّي تْقُولْ الِّي الشَّيْء هَاذَا يِلْزْمُو يَاقَعْ؟» 55وْقَالْ يَسُوعْ لِلنَّاسْ: «يَاخِي رَدِّيتُونِي مُجْرِمْ جَايِينِّي بِالسْيُوفَا وِالعْصِي؟ كُلْ يُومْ كُنْتْ نُقْعُدْ نْعَلِّمْ فِي الهَيْكِلْ، وْمَا شَدِّيتُونِيشْ. 56آمَا الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو وْقَعْ بَاشْ يْتِمْ الِّي تْقَالْ فِي كْتُبْ الأَنْبِيَاءْ.» الوَقْتْ هَاذَاكَا التْلاَمْذَة خَلاَّوْهْ وْهَرْبُوا.

يَسُوعْ فِي المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏53‏-65؛ لُوقَا ‏22‏:‏54‏-55،‏63‏-71؛ يُوحَنَّا ‏18‏:‏13‏-14،‏19‏-24)

57وِلِّي شَدُّوا يَسُوعْ هَزُّوهْ لْقِيَافَا الِّي هُوَ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ، وِينْ تْلَمُّوا الشْيُوخْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ 58وْبُطْرُسْ كَانْ يْتَبَّعْ فِيهْ مِنْ بْعِيدْ حَتَّى لِينْ وْصُلْ لِلوُسْطِيَّة مْتَاعْ دَارْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ. وِدْخَلْ لْدَاخِلْ وِقْعَدْ مْعَ الحُرَّاسْ بَاشْ يْشُوفْ آشْ بَاشْ يَاقَعْ. 59وْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِلِّي فِي المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ الكُلْهُمْ يْلَوّْجُوا عْلَى شْكُونْ يِشْهِدْ عْلَى يَسُوعْ بِالبَاطِلْ بَاشْ يُقْتْلُوهْ، 60آمَا مَا لْقُوشْ كِيفَاشْ، رَغْمِلِّي بَرْشَة نَاسْ قَدّْمُوا وْشِهْدُوا بِالبَاطِلْ. وِمْبَاعِدْ قَدّْمُوا زُوزْ شْهُودْ 61وْقَالُوا: «الرَّاجِلْ هَاذَا قَالْ: "آنَا انَّجِّمْ نْطَيِّحْ هَيْكِلْ اللهْ وِانَّجِّمْ نِبْنِيهْ فِي ثْلاَثَة أَيَّامْ."» 62وْقَامْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وْقَالْ: «يَاخِي مَا عِنْدِكْ مَا تْجَاوِبْ؟ يَاخِي مَا كِشْ تِسْمَعْ فِي الرْجَالْ هَاذُومَا كِيفَاشْ يِشْهْدُوا عْلِيكْ؟» 63آمَا يَسُوعْ بْقَى سَاكِتْ. وْقَالُّو أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ: «حَلِّفْتِكْ بِالله الحَيْ قُولِلْنَا: يَاخِي إِنْتِ المَسِيحْ إِبْنْ اللهْ؟» 64قَالُّو يَسُوعْ: «إِنْتِ قُلْتْ هَكَّا. آمَا آنَا رَانِي نْقُلْكُمْ: مِاليُومْ بَاشْ تْشُوفُونِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ قَاعِدْ عْلَى يْمِينْ قُدْرِةْ اللهْ وْجَايْ فِي سْحَابْ السْمَاءْ!» 65قَطِّعْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ دَبْشُو وْقَالْ: «رَاهُو كْفَرْ! يَاخِي مَازِلْنَا مِحْتَاجِينْ لِشْهُودْ؟ هَاكُمْ تَوَّا سْمَعْتُوهْ كِكْفَرْ. 66شْنُوَّة تُحْكْمُوا عْلِيهْ؟» جَاوْبُوا: «يِلْزْمُو يْمُوتْ!» 67وْبِزْقُوا عْلِيهْ وْضَرْبُوهْ بِالكَفْ، وْثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي ضَرْبُوهْ 68وْقَالُوا: «تْنَبَّأْ لِينَا، يَا المَسِيحْ! شْكُونْ الِّي ضَرْبِكْ؟»

بُطْرُسْ يُنْكُرْ يَسُوعْ

(مَرْقُسْ ‏14‏:‏66‏-72؛ لُوقَا ‏22‏:‏56‏-62؛ يُوحَنَّا ‏18‏:‏15‏-18،‏25‏-27)

69وِالوَقْتْ هَاذَاكَا بُطْرُسْ كَانْ قَاعِدْ البَرَّا فِي الوُسْطِيَّة مْتَاعْ الدَّارْ، يَاخِي جَاتُو خْدِيمَة وْقَالِتْ: «إِنْتِ زَادَا كُنْتْ مْعَ يَسُوعْ الِّي مِالجَلِيلْ!» 70آمَا هُوَ نْكَرْ قُدَّامْهُمْ الكُلْهُمْ، وْقَالْ: «مَا نِيشْ فَاهِمْ شْنُوَّة تُقْصْدِي.» 71وْوَقْتِلِّي خْرَجْ لِلبَابْ البَرَّانِي، شَافَاتُو خْدِيمَة أُخْرَى وْقَالِتْ لِلِّي حَاضْرِينْ الغَادِي: «الرَّاجِلْ هَاذَا كَانْ مْعَ يَسُوعْ الِّي مِالنَّاصْرَة!» 72وِنْكَرْ بُطْرُسْ مَرَّة أُخْرَى وْهُوَ يِحْلِفْ وِيْقُولْ: «الرَّاجِلْ هَاذَا مَا نَعْرْفُوشْ!» 73مْبَاعِدْ شْوَيَّة جَاوْ النَّاسْ الِّي حَاضْرِينْ وْقَالُوا لْبُطْرُسْ: «بِالحَقْ إِنْتِ زَادَا وَاحِدْ مِنْهُمْ، عْلَى خَاطْرِكْ تِتْكَلِّمْ كِيفْهُمْ!» 74الوَقْتْ هَاذَاكَا بْدَا يِحْلِفْ وْيِتْكَتِّفْ: «آنَا مَا نَعْرِفْشْ الرَّاجِلْ هَاذَا.» وْبِالوَقْتْ صَاحْ السَّرْدُوكْ، 75وِتْذَكِّرْ بُطْرُسْ كِلْمِةْ يَسُوعْ كِقَلُّو: «قْبَلْ مَا يْصِيحْ السَّرْدُوكْ تْكُونْ إِنْتِ نْكَرْتْنِي ثْلاَثَة مَرَّاتْ.» وِخْرَجْ البَرَّا وِبْكَى بَرْشَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index