Search form

مَتَّى 26:2

2«إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي عِيدْ الفِصْحْ بَاشْ يْجِي بَعْدْ نْهَارِينْ، وْآنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ يْسَلّْمُونِي بَاشْ نِتْصْلَبْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index