Search form

مَتَّى 26:50

50قَالُّو يَسُوعْ: «يَا صَاحْبِي. أَعْمِلْ الشَّيْء الِّي جِيتْ عْلَى جَالُو.» الوَقْتْ هَاذَاكَا جَاوْ وْحَطُّوا يْدِيهُمْ عْلَى يَسُوعْ وْشَدُّوهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index