Search form

مَتَّى 26:54

54آمَا كِيفَاشْ بَاشْ اتِّمْ الكْتُبْ المُقَدّْسَة الِّي تْقُولْ الِّي الشَّيْء هَاذَا يِلْزْمُو يَاقَعْ؟»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index