Search form

مَتَّى 26:56

56آمَا الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو وْقَعْ بَاشْ يْتِمْ الِّي تْقَالْ فِي كْتُبْ الأَنْبِيَاءْ.» الوَقْتْ هَاذَاكَا التْلاَمْذَة خَلاَّوْهْ وْهَرْبُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index