Search form

مَتَّى 26:75

75وِتْذَكِّرْ بُطْرُسْ كِلْمِةْ يَسُوعْ كِقَلُّو: «قْبَلْ مَا يْصِيحْ السَّرْدُوكْ تْكُونْ إِنْتِ نْكَرْتْنِي ثْلاَثَة مَرَّاتْ.» وِخْرَجْ البَرَّا وِبْكَى بَرْشَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index