Search form

مَتَّى 27:24

24إِمَّالاَ وَقْتِلِّي شَافْ بِيلاَطُسْ الِّي هُوَ مَا وْصُلْ لْحَتَّى شَيْء، وْبِالعَكْسْ وَلاَّتْ ثَمَّة خُوضَة، خْذَا المَاء وِغْسِلْ يْدِيهْ قُدَّامْ النَّاسْ وْقَالْ: «آنَا بَرِيءْ مِنْ دَمْ الرَّاجِلْ هَاذَا! أَعْمْلُوا فِيهْ الِّي تْحِبُّوا.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index