Search form

مَتَّى 27:32

يَسُوعْ عْلَى الصَّلِيبْ

(مَرْقُسْ ‏15‏:‏21‏-32؛ لُوقَا ‏23‏:‏26‏-43؛ يُوحَنَّا ‏19‏:‏17‏-27)

32وْوَقْتِلِّي هُومَا خَارْجِينْ مِالمْدِينَة عْرَضْهُمْ رَاجِلْ مِنْ قِيرِينَة إِسْمُو سِمْعَانْ، وْلَزّْمُوا عْلِيهْ بَاشْ يْهِزْ الصَّلِيبْ مْتَاعْ يَسُوعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index